Teuluoedd National Waterfront Museum

Mae hwyl di-ri a gweithgareddau dychmygus lle gall pob aelod o'r teulu fwynhau a chymryd rhan ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae rhywbeth yno i ddiddori ymwelwyr o bob oed, o weithdai ymarferol, diwrnodau thematig hwyliog, sgrinio ffilmiau a chelf a chrefft. Mae pob gweithgaredd am ddim oni nodir yn wahanol.

Cofiwch gofrestru i dderbyn cylchlythyr ar-lein misol Amgueddfa Cymru sydd yn llawn syniadau ar sut i ddiddanu'r plant.

Digwyddiadau i'r Teulu

Digwyddiadau

Dyddiad DigwyddiadManylion
3 Ebrill 2015Hwyl y PasgTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
611 Ebrill 2015Cydbwyso CreaduriaidTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
810 Ebrill 2015Gwyddoniaeth yr EnfysTeuluoedd / Am ddim / Rhaid archebu lle (029) 2057 3600
11 Ebrill 2015Crefftau Cynnil i Blant: Gorchudd lampTeuluoedd / £2.50 y plentyn / Rhaid archebu lle (029) 2057 3600
18 a 19 Ebrill 2015Animeiddio: Defnyddio Clai7+ / Am ddim / Rhaid archebu lle (029) 2057 3600
1 Mai 2015Amser Canu’r Llygod LleiafDelfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am ddim / Galw heibio
1 Mai 2015Clwb y Llygod Lleiaf: Planhigion a BlodauPlant dan 5 / Am ddim / Galw heibio
15 Mai 2015Amgueddfeydd Liw Nos – Noson WyddoniaethTeuluoedd / Tocynnau £3.50 y pen / Ar gael o siop anrhegion yr Amgueddfa neu ffoniwch (029) 2057 3600
2531 Mai 2015Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen IâTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
30 Mai 2015Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!5oed + / Am ddim / Galw heibio
5 Mehefin 2015Amser Canu'r Llygod Lleiaf Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
5 Mehefin 2015Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a ThrenauPlant dan 5 / Am ddim / Galw heibio
6 a 7 Mehefin 2015Animeiddio: Defnyddio Clai7+ / Am ddim / Rhaid archebu lle 029) 2057 3600

Caffi'r Glannau

Cymerwch ysbaid o fwrlwm yr Amgueddfa a mwynhau ein danteithion ffres, cawl cartref neu bastai yn y caffi.

Mae Crêperie y Glannau yn atyniad newydd eleni yn cynnig amrywiaeth o galettes blasus a crêpes melys. Mae'r dewis melys yn cynnwys sinamon a chwrens, Nutella a banana, Grand Marnier ac oren yn ogystal â'r lemwn a siwgr poblogaidd.

I rai sy'n well ganddynt fwyd sawrus, mae dewis o gaws Black Bomber a ham, madarch garlleg, sbigoglys, tiwna ac ŷd melys neu Galette y Glannau — cymysgedd o eog wedi'i fygu, shibwns, salad roced, crème fraîche a sleisen ffres o lemwn.

Mae'r caffi yn defnyddio detholiad o gynhwysion lleol a masnach deg ac yn fan perffaith i lenwi'ch boliau ar ôl crwydro'r orielau. Mae ardal chwarae i'r plant hefyd a gallwn ddarparu bocsys bwyd.

Gwybodaeth ddefnyddiol

 • Caffi ac ardal bicnic awyr agored
 • Mynediad a pharcio i'r anabl
 • Cadeiriau olwyn ar gael ar gais
 • Toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babi
 • Storfa bygis a loceri cyhoeddus
 • Cyswllt WiFi

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.