Teuluoedd St Fagans National History Museum

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Fel Amgueddfa sy’n cefnogi Maniffesto Kids in Museums, ac a enwebwyd yn un o ‘r lleoliadau rhad ac am ddim gorau i ymweld ag ef yn ne ddwyrain Cymru mewn pleidlais ar Netmums.com, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnig diwrnod o archwilio llawn hwyl i bobl o bob oed.

Saif yr Amgueddfa ar dir sy’n gymysgedd o feysydd agored prydferth a choetir hynafol, lle mae dros 40 o adeiladau wedi’u hailgodi i roi blas i chi o fywyd, gwaith a hamdden teuluoedd Cymru drwy’r oesoedd.

Cewch gyfle i gyfarfod crefftwyr cyfeillgar fel y Crydd Clocsiau a’r Gof a chael cyfle i ddysgu am wehyddu gwlân neu wneud blawd.

Mae ymwelwyr wrth eu bodd yn cyfarfod ag anifeiliaid yr Amgueddfa; gallwch weld gwartheg a defaid yn pori yn y caeau a hwyaid, ieir ac weithiau moch bach ar fferm Llwyn-yr-Eos.

Mae digonedd o le i redeg o gwmpas ac archwilio.  Wedi ichi fwynhau’r awyr iach, beth am fynd ar daith ar ein tractor ac ymweld â’n bwyty lle gellir prynu cinio neu focs bwyd i blant , neu mae digonedd o lefydd i fwyta’ch picnic yn yr awyr agored.

Gofynnwch wrth y brif fynedfa am ein rhaglen lawn o ddigwyddiadau hwyliog sy’n cynnwys arddangosiadau coginio, ailgreadau a gweithgareddau celf a chrefft ymarferol.

Nodwch os gwelwch yn dda, na allwn ni adael pramiau na chadeiriau gwthio plant i mewn i'r adeiladau hanesyddol.

Digwyddiadau i’r Teulu

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhywbeth.

Bwyd a Diod

Mae Bwyty Bardi yn y brif fynedfa yn gwerthu dewis o gacennau cartref a brechdanau, ynghyd â diodydd poeth ac oer.

Mae Ystafelloedd Te Gwalia, i fyny'r llofft yn Siop Gwalia, yn cynnig profiad traddodiadol o'r 1930au gyda cinio ysgafn a the'r prynhawn.

Gwerthir hufen iâ blasus Mary's Farmhouse, heb unrhyw ychwanegion, ym Mwyty'r Fro, Bwyty Bardi ac o gwmpas y safle.

Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod.

Oriau Agor

Bwyty'r Fro

Dydd Llun–Gwener: 11am–3pm Penwythnosau, Gwyliau Banc a Gwyliau Ysgol: 10am–3pm

Bwyty Bardi

10.30am–4.30pm

Ystafell De Gwalia

11am–4pm

Cyfleusterau newid cewyn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Partïon Plant

Beth am gynnal parti pen-blwydd eich plentyn yma yn Sain Ffagan? Mae digonedd o adloniant i ddiddanu'r plant am oriau. Gallwn ni ofalu am y bwyd a'r diod gyda dewis o brydau oer a phoeth, pwdinau a diodydd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.