Rydych chi yn:  >   > 

Teuluoedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

[delwedd: Oriel Esblygiad Cymru - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

[delwedd: Oriel Esblygiad Cymru - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

[delwedd: ]

Beth bynnag fo’ch diddordebau, mae digon i blant ac oedolion ei fwynhau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar unrhyw ymweliad!

Mae oriel Esblygiad Cymru yn ffefryn mawr gan deuluoedd. Teithiwch drwy amser o‘r Glec Fawr a ffurfio’r ddaear gan weld carreg leuad, gwibfeini a llosgfynyddoedd a dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid, trilobitau a mamothiaid blewog!

Gallwch chi hefyd archwilio hanes naturiol Cymru o’r coetiroedd i lan y môr yn ein horielau Hanes Natur. Allwch chi weld yr heulforgi, y llwynog, y morfil cefngrwm a môr grwban lledraidd mwyaf y byd!? Pa anifail yw’ch ffefryn?

Mae’r Orielau Celf yn gartref i luniau, darluniau a cherfluniau anhygoel o’r 500 mlynedd diwethaf hyd heddiw. Dewch i’w gweld – a chofiwch godi llyfryn gweithgareddau fydd yn eich helpu i archwilio’r casgliadau.

Cofiwch am Ganolfan Ddarganfod Clore lle gallwch chi agor degau o ddroriau a chanfod a thrin cannoedd o wrthrychau amgueddfa. Archwiliwch arfau yr Oes Efydd, esgyrn deinosoriaid, pryfed trofannol neu gerameg – beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd! Defnyddiwch y microsgopau a’r chwyddwydrau i gael golwg fanylach. Os ydych chi’n wyddonydd brwd neu bod trysor gennych chi adref, beth am ddod â’r gwrthrychau aton ni ac fe wnawn ni eich helpu i’w hadnabod.

Cadwch lygad hefyd am deithiau i’r teulu a thaflenni gweithgaredd i’ch helpu i archwilio’r orielau a cofiwch godi copi o Digwyddiadau sy’n rhestru’r holl weithgareddau a digwyddiadau teuluol fydd yn eu cynnal drwy’r flwyddyn.

If you have any other questions - just ask! Email us at post@museumwales.ac.uk or call 029 2039 7951. We look forward to seeing you soon

Digwyddiadau

Dyddiad DigwyddiadManylion
Archwilwyr AmgueddfaTeuluoedd / Am ddim
Cert Celf Artes MundiTeuluoedd / Am ddim
Rhagfyr 19 2014–Ionawr 4 2015Addunedau Adeg HeddwchTeuluoedd / Am ddim
23, 27–28, 31 Rhagfyr 2014 a 2 IonawrCert Celf Gwyliau NadoligTeuluoedd / Am ddim
Prynhawn y PlantTeuluoedd / Am ddim
24 Ionawr 2015Mi Wela i... Natur – Big Garden BirdwatchTeuluoedd / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.
31 Ionawr 2015Gweithdy Deinosoriaid SwnllydPawb / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.
1422 Chwefror 2015Gweithdy Hanner Tymor i’r Teulu: Pensaernïaeth GwagleTeuluoedd / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.
1720 Chwefror 2015Mi Wela i Natur... Blodau’r GwanwynPawb / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.
18 Chwefror 2015Sgwrs Amser Cinio i’r Teulu: Archaeoleg a PherfformiadTeuluoedd / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.
1 Mawrth 2015Hwyl Dydd Gŵyl Dewi i DeuluoeddTeuluoedd / Am ddim
7 Mawrth 2015Mi Wela i... Natur gyda Gwyddonwyr yr AmgueddfaPawb / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd
15 Mawrth 2015Ymarfer yr YmennyddTeuluoedd / Am ddim
21 Mawrth 2015Diwrnod i’r Teulu: Gwyddoniaeth Teuluoedd / Am ddim

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]


[delwedd: ]

Bwyd a Diod

Ymlaciwch ym Mwyty Oriel ar y llawr gwaelod is. Mae dewis yn ein bwyty croesawgar ar gyfer pob oedran a chwaeth boed am brynu tamaid sydyn i chi a’r plant neu am eistedd i lawr am ginio teuluol.

Dewiswch o amrywiaeth o frechdanau, cawl cartref, ciniawau poeth, teisennau, ffrwythau ffres a diodydd. Mae bwydlen blant hefyd i stumogau llai, neu gallwch chi ddewis eitemau ar gyfer bocs bwyd. Mae gennym ardal chwarae a thaflenni gweithgaredd i ddiddanu’r plantos tra byddwch chi’n gorffen eich cinio!

Mae ein siop goffi yn lle gwych i ymlacio a mwynhau awyrgylch ein Prif Neuadd brydferth. Gallwch chi fwynhau amrywiaeth o deisennau a brechdanau cartref yn ogystal â diodydd poeth ac oer.

Mae cadeiriau uchel ar gael yn y bwyty â’r siop goffi. Rydym yn gwerthu poteli o fwyd babi a gallwch chi gynhesu eich poteli eich hunain hefyd — holwch y staff. Darperir cyfleusterau newid babi hefyd.

Prydau Cartref y Dydd
Bwydlen Plant Dine-osaur

Siop yr Amgueddfa

Galwch draw i’n siop lle mae adrannau arbennig i deganau, deunydd addysgiadol a phecynnau gweithgaredd. Mae ystod eang o lyfrau, printiau a chardiau post ar gael hefyd.

Gormod i gario?

Peidiwch â phoeni am straffaglu drwy’r orielau gyda bygis, bagiau a chotiau. Gallwch chi adael eich bygi yn ein storfa bwrpasol ac mae ein loceri yn ddigon mawr i ddal eich bagiau a’ch cotiau. Bydd angen darn £1 arnoch chi, a byddwch yn cael hwn yn ôl ar ddiwedd eich ymweliad. Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser

Partïon Plant

Beth am gynnal parti pen-blwydd eich plentyn yma? Mae digonedd o adloniant i ddiddanu'r plant am oriau — o deinosoriaid yn yr orielau i hwyl yn Canolfan Ddarganfod Clore ble mae cyfle i chyffwrdd gwrthrychau’r Amgueddfa. Gallwn ni ofalu am y bwyd a'r diod gyda dewis o brydau oer a phoeth, pwdinau a diodydd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.