Gerddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Y GERDDI FFURFIOL > >

Gerddi'r Castell
Gerddi'r Castell

Mae Castell Sain Ffagan a'i erddi ym mhen dwyreiniol yr Amgueddfa. Mae'r 7 hectar o erddi ffurfiol a lled-ffurfiol yn dangos y math o erddi fyddai'n datblygu o gwmpas tai bonedd ddiwedd y bedwaredd ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif.

I gyrraedd y gerddi ffurfiol, rhaid cerdd drwy'r goedfa led-ffurfiol ac ar hyd y rhodfa o goed pinwydd tua therasau cain y castell ei hun. Nodweddion gwreiddiol yw nifer o'r rhain. Pwrpas gwreiddiol y llynnoedd pysgod sy'n gorwedd islaw teras y castell oedd magu pysgod ar gyfer y bwrdd bwyd, ac rydyn ni'n credu bod y rhain wedi cael eu creu yn yr oesoedd canol. Ymhellach i fyny'r nant mae'r Ardd Ddŵr gafodd ei dylunio a'i hadeiladu gan y dylunydd enwog o Oes Fictoria, James Pulham. Cafodd y terasau ffurfiol eu hunain eu cwblhau ym 1871, ac maen nhw'n cynnwys yrnau haearn bwrw ar golofnresi carreg sy'n edrych allan dros ddellt rhosod, gyda mathau arbennig o goed, fel y ffawydden redynddail wych.

Patrerre
Y Patrerre

Wrth ymyl y castell mae cynllun mwy ffurfiol y parterre, lle mae'r gwahanol rhannau wedi eu rhannu gan lwyni bocs isel gyda ffynnon yn y canol. Chwarter gardd hirsgwar mwy yw'r parterre. Mae gweddill yr ardd yn cynnwys llain fowlio, gardd teim a gardd gwlwm, sy'n dangos sut câi gerddi eu rhannu cyn i erddi mwy anffurfiol ddod yn ffasiwn.

Rhosyn Ulrich Bremmer

Mae'r Ardd Rosod wedi cael ei hail-greu fel roedd hi'n wreiddiol ym 1899. Seiliwyd y gwaith ar ffotograffau o'r castell a'r gerddi ffurfiol rhwng 1890 a 1915, ynghyd â'r plan gwreiddiol a'r rhestr wreiddiol gyflawn o'r rhosod. Yr Ardd Rosod yw un o'r rannau mwyaf persawrus o'r gerddi ffurfiol, ac mae'n cyfuno rhosod Te, Bythol Cymysgryw a The Cymysgryw yn y gwelyau a'r dellt. Yn y canol mae deildy llawryf wedi ei amgylchynu gan gamlas gylchol.

Yr Ardd Eidalaidd
Yr Ardd Eidalaidd

Mae un o'r projectau diweddaraf - yr Ardd Eidalaidd - y tu ôl i furiau carreg uchel ger y Castell. Gardd breifat iawn oedd hon yn wreiddiol. Mae iddi siâp hirsgwar syml sy'n cynnwys grisiau a therasau glaswellt. I ategu ei naws Eidalaidd mae orenwydd, borderi lliwgar a ffynnon araul.

Wisteria
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.