Rydych chi yn:  >   >   > 
English
Gerddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan
Gerddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Y gerddi yw cyfrinach fwyaf Sain Ffagan. O erddi ffurfiol y bonedd i erddi'r bythynnod oedd yn bwydo teuluoedd y gweithwyr, mae'r gerddi'n rhoi syniad go dda i ni am fywydau pobl Cymru drwy hanes.

Mae timau o gadwraethwyr gerddi a garddwyr yn datblygu a gofalu am y gerddi er mwyn sicrhau eu bod nhw'n helpu i ddehongli'r gorffennol drwy gydategu adeiladau hanesyddol yr amgueddfa. Mae pob gardd ar y safle 40 erw, o'r Ardd Rosod cywrain i'r gerddi anffurfiol lleiaf, yn rhan annatod o gasgliadau'r Amgueddfa, ac mae gan bob un ei stori ei hun.

Gerddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Y gerddi ffurfiol o gwmpas Castell Sain Ffagan oedd lloches Iarll Plymouth a'i deulu oedd yn defnyddio'r plasty fel tŷ haf. Mae'r rhodfa o bisgwydd wedi plethu yn arwain o'r pentref i'r gerddi. Mae'r gerddi eu hunain yn cynnwys Gardd Rosod wych, Gardd Eidalaidd, parterre cywrain a therasau'r castell sy'n edrych allan dros y llynnoedd pysgod.

Mae'r gerddi domestig y tai sydd wedi cael eu hailgodi ar y safle'n dangos sut mae gerddi domestig wedi datblygu o'r 16eg ganrif hyd heddiw. Mae'r gerddi hyn yn adlewyrchu statws cymdeithasol y bobl oedd yn byw yn y tai. Mae'r planhigion a thechnegau garddio y tu fas yn adleisio'r dodrefn y tu fewn, o ran cyfnod a lleoliad.

Nantwallter yn yr haf
Nantwallter yn yr haf

Does dim un amgueddfa arall yn adlewyrchu treigl y tymhorau fel yr Amgueddfa Werin, ac mae'r gerddi'n rhan bwysig o hynny. Drwy gydol y flwyddyn, gallwch chi weld y staff wrth eu gwaith yn dehongli'r gerddi, ac maen nhw bob amser ar gael i ateb cwestiynau.

Mae staff y gerddi'n cynnig sesiynau galw heibio arbennig drwy gydol y flwyddyn hefyd i ddangos tasgau tymhorol yr ardd.

Yr Ardd Rhosod