Rydych chi yn:  >   > 
English

Partïon Pen-blwydd Plant

Cewch barti i'w gofio yn hoff Amgueddfa'r plant. Mae partïon bellach yn cael eu cynnal yn

Pae pecynnau parti yn cynnwys defnydd o ystafell barti breifat, taflenni gweithgaredd, gweithdai creadigol ymarferol dan arweiniad staff yr Amgueddfa. Gellir ychwanegu bwyd parti blasus a bagiau brys o siop yr Amgueddfa hefyd. Cliciwch ar y dolenni uchod am ragor o wybodaeth.

Addas i oedrannau 5+. Uchafswm o 30 gwestai. Hyd at 2.5 awr. Ar gael ar benwythnosau ac eithrio gwyliau ysgol.

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.