Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Arddangosiadau Arbennig: Celf yr 20fed Ganrif o GymruAmgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cafodd nifer fawr o artistiaid o Gymru lwyddiant proffesiynol yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif.

Mae’r oriel hon fel arfer yn cynnwys arddangosiadau newidiol o’u gwaith. Mae rhagor o fanylion o dan Arddangosfeydd a Digwyddiadau.

Un o brif gryfderau casgliadau’r Amgueddfa yw gwaith artistiaid o Gymru’r 20fed ganrif, a’r rheini a ymgartrefodd yng Nghymru. Yn wir, rydyn ni’n ganolfan ar gyfer astudio eu gwaith.

Mae’r artistiaid hyn yn cynnwys Augustus John a Gwen John oedd yn frawd a chwaer; David Jones, arlunydd a bardd; Ceri Richards y swrealydd, a llawer mwy.

Mae’r arddangosiadau newidiol yn archwilio agweddau ar eu gwaith a hanes ehangach y celfyddydau gweledol yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn.

Arddangsofa gyfredol

Arddangosfa Keith Vaughan

Arddangosfeydd y gorffennol

Arddangosfeydd y dyfodol

Ivor Roberts-Jones

Graham Sutherland, Dog Rock (1975-6) - Estate of Graham Sutherland
Graham Sutherland, Dog Rock (1975-6) - Estate of Graham Sutherland
Augustus John (1878-1961), Gwen John (1876-1939) - Estate of Augustus John / Bridgeman Art Library
Augustus John (1878-1961), Gwen John (1876-1939)
- Estate of Augustus John / Bridgeman Art Library
Map oriel 13

Lleoliad:

Oriel 13
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd