Cyfoeth Cymru Gyfan — Sharing Treasures

Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa y Fenni
Amgueddfa y Fenni
Gwyliau i'r Brenin
Gwyliau i'r Brenin
Amgueddfa Llangollen
Amgueddfa Llangollen

Cefnogi’r gwaith o fenthyg y casgliadau cenedlaethol ar draws Cymru yw swyddogaeth y cynllun hwn. Mae’n hybu partneriaethau sefydlog rhwng amgueddfeydd lleol, Amgueddfa Cymru a sefydliadau cenedlaethol eraill, er mwyn cydweithio ar weithgareddau ategol arddangosfeydd yn ogystal â datblygu sgiliau.

Lansiwyd cyfnod prawf yn 2002 gyda phum amgueddfa yn cymryd rhan ac er 2004 mae’r cynllun wedi ei weinyddu gan CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru. Argymhelliad arolwg a gynhaliwyd yn 2010 oedd ehangu’r cynllun gan alluogi llyfrgelloedd ac archifau i gymryd rhan yn ogystal ag amgueddfeydd. Cafodd partneriaid blaenorol eu hannog i wneud defnydd pellach o adnoddau gwell a sefydliadau llai eu cymell i ymgeisio. Gwnaed argymhelliad pellach i ddatblygu projectau gyda sefydliadau Cenedlaethol eraill yn y DU ac i ddatblygu arddangosfeydd teithiol.

Er 2002 mae tair ar ddeg o amgueddfeydd wedi derbyn nawdd a £730,000 a mwy wedi’i fuddsoddi, gyda £630,000 o’r nawdd yn dod o goffrau Llywodraeth Cymru. Yn 2012-2013 yn unig, rhyddhaodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri £100,000 ychwanegol ar gyfer rhaglen Eich Treftadaeth yn ogystal â’r £100,000 a gyfrannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffrwyth cydweithio rhwng Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Wrecsam ym mis Ionawr 2013 oedd arddangosfa lwyddiannus ‘A Holiday of a Lifetime: The Grand Tour, Art & Wales’. Ymchwiliodd y project i ddylanwad diwylliannol taith Syr Watkin Williams-Wynn drwy’r Eidal a Ffrainc yn y 18fed ganrif, a rhan o’r gwaith oedd creu a llwyfannu arddangosfa o weithiau’r artistiaid a noddwyd ganddo wedi dychwelyd. Cynhaliwyd yr arddangosfa rhwng Ionawr ac Ebrill 2013 a denwyd dros 5,000 o ymwelwyr a chryn dipyn o sylw gan y cyfryngau. Gweithiodd staff yr amgueddfa gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i greu chwe arddangosiad Casyn Cymunedol a cyfrannodd tîm o wirfoddolwyr ddeunydd dehongli a chynorthwyo i hyfforddi hwyluswyr oriel. Cyn agor yr arddangosfa, ymwelodd pedwar gwirfoddolwr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ymchwilio i’r casgliadau o gelf y 18fed ganrif gan ymweld â’r stiwdios cadwraeth a chyfarfod staff curadurol. Yn ystod yr arddangosfa, cynhaliodd Ceidwad Celf Amgueddfa Cymru sgwrs yn Amgueddfa Wrecsam ar ‘Gasgliadau Celf Williams-Wynn.

Mae Amgueddfa Cymru wrthi ar hyn o bryd yn cydweithio ag amgueddfeydd Cas-gwent, y Fenni a Llangollen ar brojectau’r dyfodol agos.

Bydd Celf ac Archaeoleg Abatai Sir Fynwy yn edrych ar ddylanwad diwylliannol y ddau safle mewn arddangosfeydd cyfochrog yn Amgueddfa Cas-gwent ac Amgueddfa y Fenni. Mae’r project yn gwneud defnydd o’r orielau a ddiweddarwyd o ganlyniad i waith blaenorol Cyfoeth Cymru Gyfan yn y ddwy amgueddfa, ac yn ategu hyn drwy baratoi rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn yr amgueddfeydd ac mewn lleoliadau cymunedol eraill.

Penodwyd Swyddog Cymuned a Chyfranogiad er mwyn annog aelodau o’r gymuned na fydd fel arfer yn ymwneud ag amgueddfeydd i gyfrannu at ddatblygiad yr arddangosfa. Bydd Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Fynwy yn clustnodi a chynllunio cyfres o weithgareddau i ategu’r arddangosfa. Y bwriad yw y bydd y gweithgareddau yn gyfuniad o ddigwyddiadau ymarferol a sgyrsiau academaidd.

Bydd yr arddangosfeydd yn agor ym Mai 2014.

Bydd Hanes Abaty Glyn y Groes a Philer Eliseg yn Amgueddfa Llangollen yn canolbwyntio ar ganfyddiadau gwaith cloddio archaeolegol yn yr Abaty a’r Golofn wedi’u benthyg gan Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Llyfrgell Brydeinig. Bydd yr arddangosfa yn dod â hanes y safle yn fyw drwy gyfrwng gwrthrychau, modelau 3D, a deunydd clyweledol a chyfrifiadurol rhyngweithiol.

Caiff sesiynau addysgiadol eu cynnal ar gyfer ysgolion lleol yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau lleol i hysbysu’r gymuned am y project ac annog pobl i ddysgu mwy am yr Abaty a’r Golofn.

Bydd yr arddangosfa yn agor ym Mehefin 2014.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.