Rydym ni'n falch o'n hymrwymiad i sicrhau mynediad mor eang â phosib i’r casgliadau cenedlaethol.

Rydym ni wedi datblygu dau gynllun partneriaeth yn arbennig ar gyfer amgueddfeydd ac orielau lleol Cymru: Cyfoeth Cymru Gyfana Celf Cymru Gyfan.

Yn ogystal, rydym ni’n cydweithio’n agos mewn ffyrdd eraill gyda phartneriaid rhanbarthol allweddol trwy Gymru gan gynnwys Oriel y Parc, oriel Awdurdod Parc Arfordirol Cenedlaethol Sir Benfro, Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Stori Caerdydd.

Oriel y Parc

Oriel y Parc, Tyddewi
Oriel y Parc, Tyddewi

Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc, lle mae gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn cael eu cyfuno gydag arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd.

» Mwy o wybodaeth am Oriel y Parc

Mae cynlluniau cyffrous arall yn cynnwys:

Agorodd Amgueddfa Stori Caerdydd, yr amgueddfa gyntaf yng Nghaerdydd sydd yn adrodd hanes y ddinas ei hun, ei drysau ar 1 Ebrill 2011.

Amgueddfa Stori Caerdydd
Amgueddfa Stori Caerdydd

Bu’r gwaith cynllunio yn mynd rhagddo ers pedair mlynedd, a bu tîm Stori Caerdydd yn gweithio’n agos â staff Amgueddfa Cymru drwy gydol y gwaith.

Meddai Victoria Rogers, o Stori Caerdydd:

Chwaraeodd Amgueddfa Cymru rôl ymgynghorydd cefnogol gan ddarparu cyngor ar bopeth o fanyleb ein casys amgueddfa, y larymau a’r monitorau amgylchedd gorau a’r gweithdrefnau posibl ar gyfer staff blaen tŷ.

Y pleser pennaf o gydweithio â nhw yw ein bod wedi medru benthyg gwrthrychau o’r casgliad cenedlaethol i’w harddangos yn ein hamgueddfa. Mae gan Gaerdydd stori anhygoel i’w hadrodd, ond doedd dim lleoliad i adrodd yr hanes tan nawr.

Wrth greu ein horielau newydd buom yn ymgynghori tipyn â’r cyhoedd oedd yn frwd dros weld amgueddfa fyddai’n llawn gwrthrychau. Nid yw hyn yn dasg hawdd wrth adeiladu amgueddfa o ddim byd!

Mae cymorth ac ymroddiad Amgueddfa Cymru wedi ein galluogi i fenthyg gwrthrychau sydd heb gael eu gweld yng Nghaerdydd ers degawdau (neu fwy). Mae nhw ar ein silffoedd ni bellach, yn hytrach nag yn storfeydd Amgueddfa Cymru, syn beth da i ni, ein hymwelwyr ac Amgueddfa Cymru.

www.cardiffstory.com

Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwaith Partneriaeth Ehangach

Rydym ni’n parhau i feithrin perthnasau gyda lleoliadau a sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt, sy’n adeiladu ar y polisi hirdymor o roi benthyg i sefydliadau eraill ac ar y profiad o weithio mewn partneriaeth. Er enghraifft, mae projectau partneriaeth a chyfnewid gydag amgueddfeydd cenedlaethol tu hwnt i Gymru wedi arwain at rannu strategaethau curadurol yn ogystal ag ehangu mynediad at wrthrychau.

Am ragor o wybodaeth ar weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, cysylltwch â’r Dr Angela Gaffney, Rheolwr Partneriaethau Cenedlaethol, ar (029) 20573316 neu Angela Gaffney

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.