Ailgylchu


Dros y blynyddoedd diwethaf mae Amgueddfa Cymru wedi llwyddo i gynyddu ei hymdrechion ailgylchu yn sylweddol ym mhob amgueddfa. Mae’r diolch am hyn yn mynd i’r staff ac i welliannau yn ailgylchu gwastraff.

Ailgylchu, ailgylchu, ailgylchu...

Mae Amgueddfa Cymru wrthi’n lleihau gwastraff na ellir ei ailgylchu. Defnyddir prosesau amrywiol yn dibynnu ar leoliad y gwahanol amgueddfeydd. Mae’r holl wastraff cyffredinol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn mynd i "CAD Brwnt"(Cyfleuster Adfer Deunyddiau) lle caiff ei ddosbarthu ar linell gynhyrchu gan wahanu’r deunydd y gellir ei ailgylchu. Caiff y gwastraff ei brosesu ddwywaith i sicrhau bod cyn lleied o wastraff tirlenwi a phosibl. Dylai hyn wella lefelau ailgylchu Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r 50% presennol i tua 70-75%.

Offer cyfrifiadurol a thrydanol

Caiff offer trydanol megis cyfrifiaduron eu hanfon i’w hailddefnyddio ym mhob achos posibl. Mae pob gwastraff trydanol arall yn cael ei drin yn unol â Rheoliadau CTEG (Cyfarpar Electronig a Trydanol Gwastraff). Mae’r rhain yn gosod rheolau caeth ar waredu offer trydanol sydd heb ddefnydd pellach, ac mae’r mwyafrif yn cael eu dosbarthu bellach fel Gwastraff Rheoledig neu Beryglus. Mae hyn yn golygu na allwn ni waredu offer trydanol drwy ddulliau tirlenwi bellach.

Nid yw pob cemegyn yn wael!

Mae Amgueddfa Cymru yn defnyddio amrywiaeth eang o gemegau wrth ei gwaith. Rydym yn ymdrechu fwyfwy i osgoi gwastraffu’r deunyddiau yma. Mae peth gwastraff yn anochel fodd bynnag. Bydd peth o’r gwastraff yma yn cael ei losgi ond mae cyfran ryfeddol o wastraff cemegol yn cael ei ailddefnyddio mewn prosesau diwydiannol amrywiol.

Effeithlonrwydd swyddfa

Gellir ailwampio neu ailddefnyddio nifer o eitemau swyddfa mewn rhyw fodd. Mae hyn yn cynnwys eitemau megis cetris ac arlliw argraffu, yn ogystal ag eitemau mwy fel celfi swyddfa. Drwy weithio’n agos â staff glanhau a swyddfa, mae’r Amgueddfa wedi datblygu systemau i gasglu deunydd ailgylchu a phrosesu cetris argraffu.

Sylw

Gadael sylw


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.