Rydych chi yn:  >   >   > 

Peintio'r Amgueddfa'n Wyrdd

[delwedd: ]


[delwedd: Cynaliadwyedd]

Mae Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa amlddisgyblaeth wedi’i gwasgaru dros wyth safle gwahanol. Drwy ddefnyddio arbenigedd staff a chyngor nifer o bartneriaid, rydym wedi bod wrthi yn ceisio deall amgylchedd yr amgueddfeydd yn well, y cynefinoedd y tu fewn i’r waliau a sut y gellir eu rheoli yn fyw cynaliadwy.

Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae Bioamrywiaeth yn un o anghenion creiddiol datblygiad cynaliadwy ac yn greiddiol i ddatblygiad a thwf economaidd. Mae ganddo rôl bwysig i chwarae wrth ddatblygu cymunedau sy’n unigryw i le a chymunedau cynaliadwy. Mae Adran 40 o Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 yn deddfu bod yn rhaid i dir ym meddiant y cyhoedd gael ei reoli i gynnal a gwella bioamrywiaeth. Fel rhan o ymateb yr Amgueddfa i’r ddeddf hon mae wedi cynnal arolwg bioamrywiaeth ar bob safle o’i heiddo. Nod yr arolygon yma yw darparu gwybodaeth am natur, lleoliad a nifer y cynefinoedd ar y safleoedd fel y gallwn gyfarwyddo penderfyniadau a gwneud gwaith cadwraeth yn effeithiol. Gellir gweld adroddiadau'r arolygon sydd wedi’u cwblhau yma.

Gwella ein Hamgylchedd

Yn ystod ‘Wythnos Genedlaethol y Goeden' yn 2009 roedd yr Amgueddfa’n rhan o broject 'Breathing Spaces' Tree o'clock y BBC. Plannodd aelodau o’r cyhoedd rywogaethau coed brodorol fel y ddraenen wen a’r gerddinen yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

3 sylw

skippydo.co.uk ar 21 Hydref 2014, 20:32

Nice to see you're doing your bit with regards to recycling.


James ar 10 Rhagfyr 2012, 20:29

What are the capacities (in kilowatts or megawatts) of the solar systems on the Big Pit and National Collection Centre? Are they 50 kilowatts each, as I've estimated? The figure of 5kV above isn't really clear!

Would appreciate some feedback on this!

Thanks.

Jenny Schofield ar 21 Mai 2012, 22:05

Is there a Museum of Sustainable Transport anywhere in the world?

Gadael sylw


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.