Peintio'r Amgueddfa'n Wyrdd


Cynaliadwyedd

Mae Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa amlddisgyblaeth wedi’i gwasgaru dros wyth safle gwahanol. Drwy ddefnyddio arbenigedd staff a chyngor nifer o bartneriaid, rydym wedi bod wrthi yn ceisio deall amgylchedd yr amgueddfeydd yn well, y cynefinoedd y tu fewn i’r waliau a sut y gellir eu rheoli yn fyw cynaliadwy.

Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae Bioamrywiaeth yn un o anghenion creiddiol datblygiad cynaliadwy ac yn greiddiol i ddatblygiad a thwf economaidd. Mae ganddo rôl bwysig i chwarae wrth ddatblygu cymunedau sy’n unigryw i le a chymunedau cynaliadwy. Mae Adran 40 o Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 yn deddfu bod yn rhaid i dir ym meddiant y cyhoedd gael ei reoli i gynnal a gwella bioamrywiaeth. Fel rhan o ymateb yr Amgueddfa i’r ddeddf hon mae wedi cynnal arolwg bioamrywiaeth ar bob safle o’i heiddo. Nod yr arolygon yma yw darparu gwybodaeth am natur, lleoliad a nifer y cynefinoedd ar y safleoedd fel y gallwn gyfarwyddo penderfyniadau a gwneud gwaith cadwraeth yn effeithiol. Gellir gweld adroddiadau'r arolygon sydd wedi’u cwblhau yma.

Gwella ein Hamgylchedd

Yn ystod ‘Wythnos Genedlaethol y Goeden' yn 2009 roedd yr Amgueddfa’n rhan o broject 'Breathing Spaces' Tree o'clock y BBC. Plannodd aelodau o’r cyhoedd rywogaethau coed brodorol fel y ddraenen wen a’r gerddinen yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Sylw

Gadael sylw


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.