Rydych chi yn:  >   >   > 

Ein Hymchwil

Mae gwyddonwyr a churaduron Amgueddfa Cymru yn cynyddu ein gwybodaeth am faterion yn ymwneud â datblygiad cynaliadwy. Nod mwyafrif ein hymchwil craidd yw gwella ein dealltwriaeth o’n hamgylchfyd naturiol a diwylliannol. Cyflwynir rhai esiamplau o’r gwaith yma ond gallwch chi archwilio ein gwaith a’n casgliadau ymhellach ar ein gwefan Rhagor.

Archwilio gwely’r môr

Mae Amgueddfa Cymru a’r Arolwg Daearegol Prydeinig (BGS) wedi bod ynghlwm â phroject mawr yn edrych ar wely’r môr ym Môr Hafren Allannol. Defnyddir yr ardal hon at sawl diben, o hamdden i garthu tywod. Mae’n hanfodol felly cael dealltwriaeth dda o wely’r môr i sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu cynnal a’u cadw.

Adeiladau hanesyddol

Mae deall sut y cai adeiladau eu hadeiladu yn y gorffennol yn rhoi cyngor gwych i ni wrth ddatblygu cynlluniau cynaliadwy heddiw. Mae’r bobl fu’n ei ddefnyddio dros y canrifoedd wedi siapio pob rhan o adeilad o’r fath. Ein cyfrifoldeb ni yw adlewyrchu’r defnydd hwnnw a thwrio i hanes cudd yr adeilad. Sut y cafodd ei adeiladu, ble oedd yr adeilad a sut y cai ei ddefnyddio? Mae’r dehongliadau yma’n dibynnu’n fawr ar arbenigedd ein Uned Adeiladau Hanesyddol, ynghyd â’n harbenigwyr amgueddfa, artistiaid ac academyddion o bob cwr o Ewrop.

Wedi oes yr ia

Pan oedd yr Oes Ia ddiwethaf ar ei hanterth, tua 18,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd Cymru yn annrhigiadwy; byddai llen ia yn gorchuddio’r wlad gyfan bron. Wrth i’r llenni ia gilio i’r gogledd hawliodd pobl y tir yn ôl, a gwelir y dystiolaeth gynharaf o fyw yng Nghymru o ogofau yn dyddio o tua 15,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae gwaith archaeolegwyr yr Amgueddfa ac eraill wedi datguddio tystiolaeth am y bobl yma o ganol oes y cerrig.

Pan rewodd Antartica’n gorn

Mae gwyddonwyr o Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi canfod tystiolaeth newydd o newid hinsawdd yn y gorffennol, sy’n datrys peth o’r dirgelwch am y llen ia anferth a ymddangosodd yn Antartica 34 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Sut oerodd glo’r hinsawdd 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl

Yn Ne Cymru mae’r graig llawn glo sydd wedi’i dinoethi orau yn Ewrop. Mae gwyddonwyr yn Amgueddfa Cymru yn arwain tîm rhyngwladol o arbenigwyr sy’n ymchwilio i sut effeithiodd ffurfio’r glo yma ar gyfansoddiad yr atmosffer hynafol.

Y planhigion prinnaf yng Nghymru

Mae gan Gymru gyfoeth o blanhigion am wlad fechan. Mae’r cerrig a’r dirwedd amrywiol, o galchfaen Penrhyn Gŵyr i garreg laid a cherrig folcanig Eryri yn gartref i nifer o blanhigion gwahanol ac arbennig. Mae deall bioamrywiaeth planhigion o’r fath yn rhan bwysig o warchod ein tirlun a chadw rhywogaethau prin ac sydd mewn perygl.

Dylunio Arddangosfeydd Cynaliadwy

Mae tipyn o adnoddau yn cael eu defnyddio i ddatblygu arddangosfeydd. Mae ein huned arddangosfeydd yn edrych ar ffyrdd o wneud dylunio ac adeiladu arddangosfeydd yn fwy cynaliadwy. Rhaid i ddylunydd fabwysiadu dull holistaidd o weithio os am wneud ei waith yn gynaliadwy, dull sy’n ateb anghenion tair conglfaen datblygu cynaliadwy: cyfrifoldeb cymdeithasol, gwarchod yr amgylchedd a datblygiad economaidd.

+ Dangos sylwadau

---

Gadael sylw


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.