Rydych chi yn:  >   >   > 

Hyrwyddo Cynaladwyedd

[delwedd: ]

Ein nod yw hyrwyddo byw yn gynaliadwy drwy ein harddangosfeydd, ein digwyddiadau a’n rhaglenni dysgu. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos iawn â phartneriaid megis Cynnal Cymru a'r Ymddiriedolaeth Garbon.

SCAN

Project gan Amgueddfa Cymru yw SCAN sy’n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg Datblygu Cynaliadwy. Gall ysgolion, grwpiau addysgiadol a theuluoedd gymryd rhan mewn ymchwiliadau cyffrous neu lawrlwytho adnoddau am ddim. Gall grwpiau sy’n ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd hefyd archebu gweithdai ymlaen llaw.

Tŷ Gwyrdd – canolfan addysg

Ewch i dŷ ecolegol Sain Ffagan i ddysgu mwy am fyw’n gynaliadwy. Ar agor i bawb ar benwythnos 1af pob mis ac yn ystod gwyliau ysgol. Ar agor i grwpiau addysgiadol sydd wedi archebu ymlaen llaw yn ystod yr wythnos.

Archwilio Natur yn Sain Ffagan.

Mae Sain Ffagan yn lle gwych i archwilio Bywyd Gwyllt Cymru ac i weld rhai o’r anifeiliaid sydd fwyaf mewn perygl ym Mhrydain. Ewch i’n cuddfan adar ar y daith drwy’r goedwig neu gwyliwch ein gwyllt-gamerau i weld ystlumod, adar a mwy. Digwyddiadau a gweithgareddau i bawb ar benwythnos 1af pob mis ac yn ystod gwyliau ysgol.

Fel rhan o'r project Archwilio Natur yn Sain Ffagan comisiynwyd dwy ffilm natur. Cawsant eu ffilmio ar y safle llynedd. Mae'r ffilmiau terfynol nawr yn barod ac yn dangos ochr arall i'r Amgueddfa.

Mae'r ffilm gyntaf yn dangos y wledd o fywyd gwyllt sy'n byw ar dir yr Amgueddfa, tra bod yr ail yn canolbwyntio ar yr ystlumod pedol lleiaf sy'n byw yn y Tanerdy.Arddangosfeydd

Bydd cynlluniau datblygu Amgueddfa Cymru yn gwneud cynaladwyedd yn greiddiol i’n negeseuon allweddol. Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd datblygu Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddadleuon cyfoes am gynaladwyedd, newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Bydd rhyngberthynas dyn a’r amgylchedd naturiol hefyd yn un o’r themâu allweddol gaiff eu harchwilio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Bydd arddangosfeydd teithiol yn gyfle pellach i archwilio ein heffaith ar y byd. Mae ‘Bioamrywiaeth, Beth yn y Byd?’ yn ystyried budd bioamrywiaeth a’r bygythiadau sy’n ei wynebu. Mae ‘Newid yn yr Hinsawdd: Beth sy’n Digwydd?' [PDF] yn edrych ar achosion ac effeithiau posibl newid hinsawdd.

Trafnidiaeth gynaliadwy

Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw fath o drafnidiaeth sydd ag effaith isel ar yr amgylchedd yn cynnwys cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon. Mae’r Amgueddfa wedi dechrau datblygu cynllun teithio â’r nod o:

 • Annog staff ac ymwelwyr i ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy ar eu taith i’r Amgueddfa.
 • Lleihau nifer y teithiau car.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r dewis o ddulliau teithio y gellid eu defnyddio i gyrraedd yr Amgueddfa.

3 sylw

skippydo.co.uk ar 21 Hydref 2014, 20:32

Nice to see you're doing your bit with regards to recycling.


James ar 10 Rhagfyr 2012, 20:29

What are the capacities (in kilowatts or megawatts) of the solar systems on the Big Pit and National Collection Centre? Are they 50 kilowatts each, as I've estimated? The figure of 5kV above isn't really clear!

Would appreciate some feedback on this!

Thanks.

Jenny Schofield ar 21 Mai 2012, 22:05

Is there a Museum of Sustainable Transport anywhere in the world?

Gadael sylw


 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.