Rydych chi yn:  >   >   > 

Ein Polisïau

Mae Amgueddfa Cymru wedi datblygu polisïau creiddiol sydd â’r nod o wneud datblygiad cynaliadwy yn rhan o’i gweithrediad. Yn ogystal â hyn, ceir polisïau i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, a chynaladwyedd yn ein treftadaeth ddiwylliannol.

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Mae safon Draig Werdd Llywodraeth y Cynulliad yn canolbwyntio ar gynaladwyedd sefydliad. Diolch i gefnogaeth ein staff, mae’r Amgueddfa yn ei chyfanrwydd bellach wedi cyrraedd Lefel 3 y safon hwn.

Creu Dyfodol Cynaliadwy Gyda’n Gilydd

Cymru yw’r unig genedl bron i fabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy fel egwyddor greiddiol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae Amgueddfa Cymru wedi mabwysiadu fframwaith polisi gweithredu ar ddatblygiad cynaliadwy o fewn y sefydliad ar sail hyn.

Polisi a Chynllun Gweithredu Caffael Cynaliadwy

Mae gan Amgueddfa Cymru ymrwymiad i gaffael yn gynaliadwy. Disgrifir caffael cynaliadwy yn aml fel prynu nwyddau neu wasanaethau mewn modd sy’n rhoi gwerth am arian ar sail bywyd yn ei gyfanrwydd.

Polisi Ynni

Mae’r ffaith bod Amgueddfa Cymru wedi mabwysiadu Polisi Ynni yn dangos cefnogaeth yr Amgueddfa i darged Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU i leihau allyriant nwyon tŷ gwydr.

Pa mor llwyddiannus ydyn ni?

Yma fe welwch chi esiamplau o’n targedau ailgylchu a defnyddio ynni, archwiliadau Bioamrywiaeth a’n Tystysgrifau Ynni Adeiladau. Gellir gweld amlinelliad o’n cynnydd diweddar ar y fideo hwn gan yr Ymddiriedolaeth Garbon:

+ Dangos sylwadau

---

Gadael sylw


  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

    Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

    Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

    Sain Ffagan

    Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

  • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

    Big Pit

    Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

  • Amgueddfa Wlân Cymru

    Amgueddfa Wlân Cymru

    Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

    Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

    Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

  • Amgueddfa Lechi Cymru

    Amgueddfa Lechi Cymru

    Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

    Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

    Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

  • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

    Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.