Rydych chi yn:  >   >   > 

Delweddau Diwydiant

Dewis ar hap

Ynglŷn â'r catalog

Sefydlwyd yr Adran Ddiwydiant ym 1959 i gasglu a chofnodi ym meysydd diwydiant, masnach forol a thrafnidiaeth. Sbardunwyd hyn gan y newidiadau anferth i bob agwedd o ddiwydiant Cymru yn y blynyddoedd wedi'r Ail Ryfel Byd. Catalog yw hwn o'r holl baentiadau, darluniau, dyfrlliwiau, printiau, cerfluniau a chelf gymwysedig yng nghasgliad Adran Ddiwydiant Amgueddfa Cymru, sy'n cynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru. Ychwanegwyd detholiadau o adrannau eraill o'r casgliadau hefyd, fel bathodynnau a thocynnau glofa. Does dim delwedd o bob eitem eto - mae rhai yn aros am ffotograffau cofnodi a hawlfraint rhai heb glirio. Gobeithio na fydd y ffaith nad oes gan rai eitemau luniau yn amharu ar eich mwynhad.

Am ragor o wybodaeth am waith yn y casgliad cysylltwch â Mark Etheridge. Amgueddfa Cymru yw deiliad hawlfraint pob delwedd yn y catalog hwn. Rydym wedi ceisio dod o hyd I ddeiliaid hawlfraint a gofyn am ganiat‰d ym mhob achos perthnasol; os ydym yn anfwriadol wedi ailgynhyrchu unrhywbeth heb ganiatâd, neu wedi cam-briodoli hawlfraint, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Am ragor o wybodaeth am drwyddedu delweddau, cysylltwch â Kay Kays. Caiff delweddau eu hychwanegu wrth iddynt ddod i law.

Caiff Delweddau Diwydiant ei ddiweddaru'n gyson, ond cofiwch gadarnhau bod llun yn dal i gael ei arddangos cyn trefnu ymweliad arbennig. Byddai adborth am Delweddau Diwydiant, ac unrhyw wybodaeth newydd am waith yn y casgliad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Sylwer bod casgliad yn ymwneud â'r Gymru ddiwydiannol hefyd ym meddiant yr Adran Gelf. Gellir gweld rhai o'r gweithiau yma ar wefan Casgliadau Celf Arlein.