Y Chwiorydd Davies Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Roedd Gwendoline Davies (1882-1951) a Margaret Davies (1884-1963) yn wyresau i David Davies a wnaeth ei ffortiwn yn ystod y diwydiannu mawr yng Nghymru Oes Fictoria.

Ef a adeiladodd lawer o’r rheilffyrdd yn y Canolbarth, ac roedd ymhlith arloeswyr diwydiant glo’r De.

Cafodd y chwiorydd Davies fagwraeth yn nhraddodiad caeth yr Hen Gorff – Methodistiaeth Galfinaidd – ym Mhlas Dinam, Sir Drefaldwyn. Fel Cristnogion da, dysgodd y ddwy ei bod yn ddyletswydd arnynt i wneud defnydd da o’r cyfoeth mawr y byddent yn ei etifeddu.

Yn ferched ifanc, roedd ganddynt ddiddordeb byw mewn cerddoriaeth a’r celfyddydau gweledol, a buont yn teithio’n helaeth ar hyd a lled Ewrop. Gwasanaethodd y ddwy gyda’r Groes Goch Ffrengig yn ystod y Rhyfel Mawr.

Yn sgil hyn, roeddynt yn benderfynol o helpu’r rhai y chwalwyd eu bywydau gan y rhyfel.

Ym 1920, fe brynodd y ddwy Neuadd Gregynog gyda’r bwriad o greu cymuned gelf a chrefft yno. Daeth yn gartref i Wasg Gregynog, a ffynnodd fel canolfan gerdd a chynadledda.

Aeth y ddwy chwaer ati i hyrwyddo mentrau cymdeithasol, economaidd, addysgol a diwylliannol yng Nghymru a thu hwnt. Cafodd eu delfrydiaeth a’u haelioni ddylanwad mawr ar fywyd diwylliannol a deallusol Cymru ddoe a heddiw.

Mwy am y Chwiorydd Davies

» Nôl i Celf

[delwedd: Gwendoline Davies]

Gwendoline Davies (1882 - 1951)

[delwedd: Margaret Davies]

Margaret Davies (1884 - 1963)

[delwedd: Map oriel 18]

Lleoliad:

Oriel 16a
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.