Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Celf Fodern er 1930: Swrealaeth a Neo-Ramantiaeth Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Delweddau breuddwydion a byd yr isymwybod oedd wrth wraidd celf swrealaidd. Roedd yr artistiaid yn arbrofi gyda thechnegau amrywiol er mwyn datgloi rhyfeddodau cudd y cof.

Paris 1924 oedd man cychwyn swrealaeth, mewn cyfnod o gyffro ac amheuaeth mawr yn ddiwylliannol, yn sgil erchylltra’r Rhyfel Mawr. Aeth y Swrealwyr ati i ryddhau eu hunain rhag hualau rhesymeg a meithrin technegau artistig newydd i gyfleu eu breuddwydion a meddyliau’r isymwybod.

Daeth y mudiad i sylw’r cyhoedd ym Mhrydain am y tro cyntaf yn yr arddangosfa Swrealaidd Ryngwladol yn Llundain ym 1936.

Mae gwaith rhai o’r artistiaid Prydeinig a oedd yn gysylltiedig â’r arddangosfa honno i’w gweld yn yr oriel hon, gan gynnwys Eileen Agar, John Banting, Henry Moore, Graham Sutherland, Julian Trevelyan a Paul Nash.

Datblygodd math gwahanol o swrealaeth ym Mhrydain. Fe’i gwelwyd fel ateb amgen i gelf haniaethol bur, a oedd yn annog artistiaid i ymdrin â byd natur mewn ffyrdd cwbl newydd, yn enwedig y dirwedd.

Roedd swrealaeth yn gysylltiedig â’r arddull newydd a ddatblygodd ym Mhrydain, sef Neo-Ramantiaeth – mudiad a oedd yn adeiladu ar draddodiad hir o beintio tirluniau ym Mhrydain.

Penderfynodd llawer o artistiaid Neo-Ramantaidd, gan gynnwys Graham Sutherland, weithio yng Nghymru. Cawsant eu denu gan amrywiaeth a ffurf unigryw'r dirwedd Gymreig.

» Nôl i Celf

NMW A 2051, René Magritte, Y Masg Gwag, 1928
NMW A 2051, René Magritte, Y Masg Gwag, 1928
NMW A 269, John Piper, Glannau Penfro, 1938-40, '© The Trustees of the John Piper Estate'
NMW A 269, John Piper, Glannau Penfro, 1938-40, '© The Trustees of the John Piper Estate'
Map oriel 12

Lleoliad:

Oriel 12
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd