Celf Ffrengig y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cafodd newidiadau cymdeithasol a chyffro gwleidyddol y bedwaredd ganrif ar bymtheg effaith aruthrol ar artistiaid Ffrainc.

Dechreuwyd cefnu ar draddodiad a herio awdurdod, gan fraenaru’r tir ar gyfer moderniaeth mewn celf. Dechreuodd arlunwyr fynegi ymwybyddiaeth gynyddol o’r byd o’u cwmpas.

Roedd ‘realyddion’ fel Jean-François Millet a Honoré Daumier yn canolbwyntio ar y werin a bywyd bob dydd. Roeddynt yn portreadu tlodi ac anghyfiawnder cymdeithasol yn aml, gan sbarduno cynnwrf gwleidyddol.

Tra bod llawer wedi gwirioni ar y delweddau realistig, roedd eraill yn gweld eu themâu’n aflednais a garw.

Yn sgil hyn, bu adfywiad mewn darluniau hanesyddol. Roedd moethusrwydd rhwysgfawr y ddeunawfed ganrif yn boblogaidd iawn ac yn cynnig dihangfa i rai â chwaeth fwy traddodiadol.

Gwelwyd datblygiadau newydd ym myd celf oherwydd technoleg newydd hefyd. Diolch i diwbiau paent parod, roedd arlunwyr yn gallu gadael eu stiwdios a mynd i weithio yn yr awyr agored.

Manteisiodd peintwyr tirluniau fel Jean-Baptiste-Camille Corot ar y rheilffyrdd newydd i adael y ddinas a pheintio lluniau gwledig yn y fan a’r lle.

Yn lle creu tirluniau dychmygol, roeddent yn creu lluniau a oedd, ym marn y beirniaid, yn olygfeydd anffurfiol, di-strwythur, ac felly’n annheilwng i’w harddangos.

Cafwyd chwyldro celfyddydol yn sgil y dulliau newydd ac arloesol hyn o bortreadu bywyd bob dydd, golau ac awyrgylch a sbardunwyd cenhedlaeth newydd o arlunwyr – yr Argraffiadwyr.

» Nôl i Celf

[delwedd: NMW A 2473, Jean-François Millet, Y Teulu Gwerinol, 1871-72]

NMW A 2473, Jean-François Millet, Y Teulu Gwerinol, 1871-72

[delwedd: NMW A 2443, Jean Baptiste Camille Corot, Castel Gandolfo, Bugeiliaid o'r Tyrol yn dawnsio ger Llyn Albano, 1855-60]

NMW A 2443, Jean Baptiste Camille Corot, Castel Gandolfo, Bugeiliaid o'r Tyrol yn dawnsio ger Llyn Albano, 1855-60

[delwedd: Map oriel 11]

Lleoliad:

Oriel 11
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.