Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Celf Brydeinig tua 1900: Teg edrych tua Ffrainc Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rhwng 1880 a’r Rhyfel Byd Cyntaf, bu artistiaid Prydain yn troi at Ffrainc am ysbrydoliaeth.

Mae’r oriel hon yn adlewyrchu’r gwahanol ddatblygiadau yng nghelf Prydain ar y pryd.

Erbyn y 1880au, roedd diflastod cynyddol yn y byd celf Prydeinig.

Roedd artistiaid yn teimlo’n rhwystredig gyda cheidwadaeth ormesol yr Academi Frenhinol, a oedd yn dueddol o ffafrio celf â phynciau traddodiadol fel hanes a llenyddiaeth. Hefyd, roedd maes llafur ysgolion celf Prydain yn ymddangos braidd yn hen ffasiwn.

Ar y llaw arall, roedd Paris, canolbwynt y byd celf avant-garde, yn cynnig dewis arall. Dechreuodd artistiaid ddefnyddio celfyddyd Ffrengig fel ysbrydoliaeth.

Fel yr Argraffiadwyr o’u blaenau, aeth yr artistiaid o Brydain ati i greu darluniau o’r byd a’i bethau cyfoes. Cawsant flas ar arbrofi gyda thechnegau, lliwiau ac arlliwiau gwahanol.

Ym 1886, sefydlwyd cymdeithas arddangos newydd, The New English Art Club, i hyrwyddo gwaith yr Argraffiadwyr Prydeinig.

Dechreuodd ysgolion celf Prydain fabwysiadu’r syniadau modern hyn. Roedd Ysgol Gelf Slade yn Llundain yn arbennig o ddylanwadol. Astudiodd nifer o artistiaid blaenllaw yma, gan gynnwys menywod, a oedd bellach yn rhydd i ddysgu ochr yn ochr â’r dynion.

Sefydlwyd llu o grwpiau artistiaid yn sgil y datblygiadau cyffrous hyn ym Mhrydain, gan fynd â’r syniadau hyn i gyfeiriadau newydd.

» Nôl i Celf

NMW A 210, Walter Richard Sickert, Palazzo Eleonara Duse, Fenis, 1901
NMW A 210, Walter Richard Sickert, Palazzo Eleonara Duse, Fenice, 1901
NMW A 3397, Gwen John, Cornel o Stafell yr Artist ym Mharis, 1907-09
NMW A 3397, Gwen John, Cornel o Stafell yr Artist ym Mharis, 1907-09
Map oriel 15

Lleoliad:

Oriel 15
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd