Darganfod mwy! Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Canolfan Ddarganfod Clore

Oriel Glanely
Oriel Glanely

Oriau Agor Newydd i Canolfan Ddarganfod Clore

Dydd Mawrth-dydd Gwener (yn ystod tymor yr ysgol): grwpiau sydd wedi archebu lle yn unig. Rydyn ni’n cynnal gweithdai i ysgolion a grwpiau cymunedol – ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth.

Dydd Gwener (yn ystod tymor yr ysgol) 1pm-4pm, Prynhawn y Plant: amser arbennig i chi a’ch plant bach archwilio’r oriel.

Penwythnosau a Gwyliau Ysgol: ar agor i bawb.

Dilynwch Clore ar twitter!

Mae’r hen Oriel Glanely hoffus wedi’i gweddnewid, diolch i haelioni Sefydliad Clore Duffield.

Mae’r oriel newydd wych hon yn rhoi cyfle i chi weld a chyffwrdd gwrthrychau’r Amgueddfa, o bryfed i ffosilau ac arfau’r Oes Efydd. Canolfan Ddarganfod Clore yw'r oriel ryngweithiol lle rydych chi'n gallu mynd i'r afael â rhai o'r 7.5 miliwn o eitemau sydd fel arfer wedi eu cuddio yn ein storfeydd.

Gallwch greu rhywbeth arbennig i fynd adref gyda chi ar ôl cael eich ysbrydoli gan eich ymweliad, neu gallwch grwydro’r orielau gyda mapiau arbennig [PDF] sydd ar gael am ddim.

Mae staff clên a chyfeillgar yr Amgueddfa wrth law i ateb eich cwestiynau, a gallwch hyd yn oed ddod â’ch gwrthrychau yma er mwyn i ni allu dweud beth ydyn nhw.

Gallwch cyffwrdd ac astudio nifer o'n gwrthrychau, a gyda chymorth yr arbennigwyr, adnabod eich casgliadau chi eich hun.

Neu os ydych am wybod mwy am y darganfyddiadau diweddaraf ym myd celf neu archaeoleg, neu ddysgu beth fydd effaith y daeargryn diwethaf, oes gennym casgliad helaeth o wybodaeth ac adnoddau i'ch cynorthwyo.

Mae gan Canolfan Ddarganfod Clore hefyd ardal hyblyg ar gyfer gweithgareddau, sgyrsiau, perfformiadau ac arddangosfeydd. Mae llond y lle o adnoddau cyfoes - a glud a siswrn hefyd, ar gyfer y gwaith llaw yna.

Mae croeso i chi ymweld unrhyw adeg. Mae lle i grwpiau (yn grwpiau ysgol, neu yn grwpiau ffurfiol neu anffurfiol) hefyd ond mae angen trefnu ymlaen llaw.

Am fanylion pellach ynglŷn â digwyddiadau sydd ar y gweill, neu i ddarganfod mwy am sut gallwn ni ddarparu ar gyfer eich diddordebau chi, rhowch ganiad i ni ar (029) 2057 3142.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu. Welwn ni chi’n fuan!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.