Cwestiynau cyffredin

Pa fath o gyfleoedd gwirfoddoli ydych chi yn eu cynnig yn Amgueddfa Cymru?

Gall gwirfoddolwyr gyfranogi mewn ystod o weithgareddau. Gweithio yn y gerddi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gweithio tu ôl i'r llen ar ein casgliadau, gweithio yn ein horielau wyneb yn wyneb gyda'n hymwelwyr, neu arwain teithiau tywys yn ein horielau celf ac archaeoleg.

Sut fedra i ddysgu mwy am gyfleoedd gwirfoddoli newydd?

Gosodir pob un o'n cyfleoedd gwirfoddoli ar y wefan hon,felly cadwch lygad ar y dudalen hon am ein cyfleoedd diweddaraf. Hefyd gallwch danysgrifio i'n system e-bost gwirfoddoli, yna byddwch yn derbyn manylion am gyfleoedd gwirfoddoli wrth iddynt godi.

Sut mae cyfranogi?

Os oes swyddogaeth wirfoddol yn tynnu eich sylw, cymerwch amser i ddarllen y disgrifiad swyddogaeth, fel bod modd i chi ystyried yn ofalus os oes modd i chi gyflawni anghenion ac ymrwymiadau'r swyddogaeth. Os hoffech ymgeisio, llenwch y ffurflen gais gwirfoddoli. Mae swyddogaethau gwirfoddoli yn dilyn proses ymgeisio, a gellir gwahodd ymgeiswyr i gael sgwrs anffurfiol fel rhan o'r broses ddewis.

Faint o amser sydd angen ei roi, ac a oes lleiafswm ymrwymiad?

Bydd y disgrifiad swyddogaeth yn nodi'r ymrwymiad amser angenrheidiol ar gyfer y project hwnnw. Mae'r mwyafrif o'n cyfleoedd yn hyblyg ac fe fyddwn yn ceisio gweithio o amgylch eich argaeledd.

Ar gyfer rhai projectau, yn arbennig y rhai sydd yn gweithio ym mlaen y tŷ, efallai y bydd y disgrifiad swyddogaeth yn nodi diwrnodau ac amseroedd penodol ar gyfer gwirfoddoli. O ran ymrwymiad, ar gyfer y mwyafrif o gyfleoedd ni fyddwn yn gofyn i chi ymrwymo at y swyddogaeth am gyfnod penodol. Fodd bynnag, ar gyfer rhai swyddogaethau lle bo gwirfoddolwyr yn dilyn rhaglen hyfforddi, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ymrwymo i'r swyddogaeth am gyfnod o amser.

Pa sgiliau a phrofiad sy'n ofynnol?

Bydd y disgrifiad swydd yn nodi'r gofynion hanfodol ar gyfer pob swyddogaeth, ond yn y mwyafrif o achosion, mae brwdfrydedd a chariad at y testun yn bwysicach na phrofiad neu gymwysterau.

A fyddaf yn derbyn tâl?

Gall gwirfoddolwyr amgueddfa hawlio treuliau rhesymol wedi’u cytuno’n barod fel a ganlyn:

 • Gwir gostau trafnidiaeth gyhoeddus (gyda derbynebau) lan at £15.00 am un ffordd
 • Os yn teithio mewn car – 22c y filltir a pharcio am ddim ar y safle

Rwy'n derbyn budd-daliadau lles. Oes modd i mi wirfoddoli?

Oes, ond rhaid i chi hysbysu'ch ymgynghorydd budd-daliadau eich bod yn gwirfoddoli. Nid oes cyfyngiad ar y cyfnod o amser y gallwch ei dreulio'n gwirfoddoli, cyn belled ag eich bod yn chwilio am swydd gyflogedig, ar gael i fynychu cyfweliadau swyddi ac yn medru cychwyn swydd ar wythnos o rybudd.

A ydych yn derbyn gwirfoddolwyr tramor?

Ydym. Os ydych o'r UE (ac eithrio Bwlgaria a Romania) nid oes cyfyngiadau ar wirfoddoli. Os ydych o ardal y tu allan i'r UE neu o Fwlgaria neu Romania, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'r fisa cywir yn eich caniatáu i wirfoddoli.

A fydd angen i mi gael gwiriad heddlu?

Mae hyn yn dibynnu ar y swydd wirfoddol, ac fe fydd yn cael ei nodi yn y disgrifiad swyddogaeth. Bydd unrhyw swyddogaeth wirfoddol sy'n cynnwys cysylltiad gyda phlant ac oedolion bregus yn derbyn gwiriad heddlu. Efallai y bydd angen gwiriad heddlu ar rai swyddogaethau eraill hefyd.

A oes unrhyw gyfyngiadau oed?

Rydym yn derbyn gwirfoddolwyr 18 oed a throsodd yn unig. Mae gennym raglen profiad gwaith penodol ar gyfer y rhai dan 18.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.