Rydych chi yn:  >   >   > 

Cyfarwyddwyr

David Anderson

Cyfarwyddwr Cyffredinol

Penodwyd David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn 2010. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain ac wedi dal sawl swydd ym myd addysg amgueddfeydd cyn hynny. Mae’n arbenigwr ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg gelf.

Derbyniodd OBE ym 1999 am ei wasanaeth i amgueddfeydd ac addysg. Mae wedi cyhoeddi sawl cyfrol yn cynnwys adroddiad Llywodraeth y DU "A common Wealth: Museums in the Learning Age". Mae wedi bod yn ymgynghorydd i Lywodraeth y DU ar ystod eang o Fentrau yn cynnwys Culture On-Line, Creative Partnerships a strategaeth genedlaethol addysg amgueddfeydd ac orielau. Mae’n awdur llyfrau poblogaidd i blant hefyd, "The Spanish Armada" a "Mutiny on the Bounty". O 2004 i 2008 roedd hefyd yn Gyd-Gyfarwyddwr Exhibition Road Cultural Group, ardal ddiwylliannol gyntaf Llundain.

Michael Houlihan

Mark Richards

Cyfarwyddwr Gweithredu a Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol

Mark Richards yw’r Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, gyda gofal dros reolaeth holl safleoedd Amgueddfa Cymru, Partneriaethau, Y Wasg a’r Cyfryngau, Mentrau ac Adeiladau ac Ystadau. Ef yw’r arweinydd ar faterion Cynaladwyedd a Iechyd a Diogelwch yn ogystal a’r Cyfarwyddwr Project yng ngofal y gwaith gwerth £25miliwn o Ailddatblygu Sain Ffagan. Mae hefyd yn gyfrifol am weithio gyda’n Adran Nawdd o fewn Llywodraeth Cymru.

Mae ganddo MBA ac yn aelod Corfforaethol o Sefydliad Siartredig Adeiladu.

 
Mark Richards

Neil Wicks

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol

Ymunodd Neil Wicks ag Amgueddfa Cymru ym mis Mehefin 2011. Ac yntau’n gyfrifydd cymwysedig ers dros ugain mlynedd, gweithiodd Neil mewn sawl rôl yn y sectorau cyhoeddus a phreifat cyn treulio deng mlynedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol Cyngor Gofal Cymru, gan weld cynnydd yn nhrosiant y corff cyhoeddus o £1.5m i £10m.

Mae Neil yn gyfrifol am gyllid, gan gynnwys trosiant cyfrifon y sefydliad o £29m, adnoddau dynol a TGCh. Mae Neil yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg, ac yn Gomisiynydd Ardal Mudiad Sgowtiaid Gogledd a Gorllewin Caerdydd, gan gynrychioli'r Ardal yn Rhanbarthol ac yn Genedlaethol. Mae wedi dysgu siarad Cymraeg ac yn astudio tuag at MBA.

Neil Wicks

Janice Lane

Cyfarwyddwr Addysg, Arddangosfeydd a Chyfryngau Digidol

Ymunodd Janice Lane ag Amgueddfa Cymru ym Medi 2012 fel Cyfarwyddwr Addysg, Arddangosfeydd a Chyfryngau Newydd. Cyn hyn, bu'n Uwch–reolwr Amgueddfeydd gyda Amgueddfeydd Glasgow/Glasgow Life, yn gyfrifol am addysg, cynhwysiant cymdeithasol, mynediad, rhaglennu cyhoeddus, y cyfryngau digidol a'r cyfryngau newydd, dehongli, allestyn a datblygu gwirfoddolwyr. Chwaraeodd rôl strategol o ran dysgu a dehongli ar brojectau cyfalaf allweddol Amgueddfeydd Glasgow yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Kelvingrove ac Amgueddfa Trafnidiaeth a Thechnoleg Riverside. Roedd gandi ddyletswyddau corfforaethol gyda hefyd yn Glasgow Life, a cyfrannodd at eu polisïau addysg, ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chyfranogiad.

Yn Amgueddfa Cymru bydd yn arwain ar addysg, dehongli, arddangosfeydd a datblygiadau digidol ar draws y sefydliad ac ar brojectau mawr allweddol. Mae'n gyfrifol am yr adrannau Addysg, Rhaglennu a Chyflwyno a Cyfryngau Newydd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.