Rydych chi yn:  >   >   > 
English

ADDYSG - beth allwn ni gynnig?

ADDYSG - beth allwn ni gynnig?
Sesiwn hyfforddi

Mae cloddio am Lychlynwyr yn rhoi cyfle unigryw i chi gael profi archeoleg ar waith, drwy'r rhyngrwyd. Gallech gynnwys sawl agwedd ar y gwaith cloddio yn Llanbedrgoch yn eich cynlluniau gwaith, gan helpu i ddatblygu'r prif elfennau. Bydd hyn yn sicrhau bod cwricwlwm eich ysgol mor gyfoes â phosibl, ac ar yr un pryd yn cynnig profiad hanesyddol difyr a buddiol i ddisgyblion.

SUT MAE'N BODLONI GOFYNION Y CWRICWLWM CENEDLAETHOL?

Gwaith ar y safle

Wrth ddilyn y gwaith cloddio ar ein tudalennau ar y we, gallwch wylio sut mae arbenigwyr yn cwestiynu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth hanesyddol sydd ar gael ar hyn o bryd am aneddiadau'r Llychlynwyr. Mae'n awgrymu manylion pellach am fywyd bob dydd, celfyddyd a chrefydd y Llychlynwyr yn yr anheddiad. Yna gallant e-bostio'r cwestiynau yn syth at y tîm.