Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Anita Butler: Balchder y Chwarelwr

Merch a gafodd pob cyfle er i'w thad golli ei waith yn y chwarel.

Merch a gafodd pob cyfle er i'w thad golli ei waith yn y chwarel.