Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Eirian Roberts: Hogan Dad Oeddwn i...

Hanes merch oedd yn y chweched dosbarth pan gollodd ei thad ei waith yn y chwarel.

Hanes merch oedd yn y chweched dosbarth pan gollodd ei thad ei waith yn y chwarel.