Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Adroddiadau Blynyddol

Daw'r tudalennau ADRODDIAD hyn o'r crynodebau blynyddol a gyhoeddir gan BCA am y gwaith cloddio. Maen nhw'n cael eu cynnwys er mwyn rhoi cyd-destun academaidd y project a'i ddatblygiad blynyddol. Mae gwybodaeth fwy cyffredinol am y gwaith cloddio ar y tudalennau CEFNDIR.

Mae'r holl ddyddiau radio carbon a roddir wedi'u graddnodi i 2 wyriad safonol.