Rydych chi yn:  >   >   > 

Cwrdd â'r Tîm

[delwedd: mark]

Dr Mark Redknap - cyfarwyddwr y project

"Mae fy ngwaith yn amrywio o osod y cwestiynau ymchwil a chasglu'r adnoddau sydd eu hangen, i redeg y gwaith maes, arddangos a chyhoeddi. Ar y safle, fel rheol rhennir fy amser rhwng arwain y tîm, adnabod canfyddiadau a nodweddion, a'r hyn yr wyf yn ei fwynhau fwyaf oll, sef cloddio! Gan fod y tymhorau cloddio yn eu tro bellach wedi cynhyrchu amrywiaeth cyfoethog o dystiolaeth, yr wyf yn awr yn cymharu hyn â gwybodaeth sydd ar gael ar safleoedd cydoesol."

[delwedd: Mark]

[delwedd: Mark]

Mark Lodwick - arolygydd ffosydd

"Mae gwaith ar y cloddiadau yn mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn, ac nid yn unig pan rydym ni ar y safle. Eleni rydym wedi cael trefn ar y miloedd o gyfesurynnau a gofnodwyd wrth dirfesuro'r safle a lleoli'r darganfyddiadau. Erbyn hyn rdym wedi paratoi cynllun diwygiedig o'r cae ac arno gyfuchlinau manwl a dosbarthiad y darganfyddiadau."

[delwedd: Mark]

[delwedd: Evan]

Evan Chapman - gouchwyliwr y darganfyddiadau

'Yn ystod 2000 roeddwn yn oruchwyliwr cloddiad ffos, ond rydw i wedi newid fy ngwaith eleni gan gymryd lle Heather Jackson fel goruchwyliwr y darganfyddiadau. Mae'n swydd rydw i eisoes yn gyfarwydd â hi, gan mai fi oedd goruchwyliwr darganfyddiadau'r safle rhwng 1995 a 1999.'

[delwedd: Evan]

[delwedd: Brian]

Brian - goruchwyliwr y cloddiad ffos

Nid yw Brian yn aelod llawn amser o staff yr amgueddfa ac ni fydd yn ymuno â'r tîm hyd nes bod y gloddfa yn dechrau - dyna pam rydym wedi ysgrifennu'r darn hwn ar ei ran.

Mae Brian yn archeolegydd profiadol iawn sydd wedi gweithio yn Llanbedr-goch dros nifer o flynyddoedd. Pan nad yw e'n cloddio, mae'n treulio llawer o'i amser yn 'Noddfa'r Mwncïod' yng Nghernyw sy'n helpu i drefnu ac ariannu ailgynefino mwncïod gwlanog caeth a'r rheini, a aned yn y gwyllt, a gymerwyd oddi ar eu perchenogion.

Mae angen llawer mwy na'r pedwar hyn i wneud i'r cynllun cloddio redeg yn llyfn. Bob blwyddyn, mae'r prosiect yn cael llawer o gefnogaeth gan y tirfeddiannwr, a'r ddau ddarganfyddwr a gafodd hyd i'r safle, Archie Gillespie a Pete Corbett. Mae yna syrfëwr safle hefyd, sy'n gweithio ar y cynlluniau ar gyfer y safle, yn ogystal â chriw o fyfyrwyr o Brifysgolion Bangor a Chaerdydd a gwirfoddolwyr eraill.

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.