Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cwrdd â'r Tîm

mark

Dr Mark Redknap - cyfarwyddwr y project

"Mae fy ngwaith yn amrywio o osod y cwestiynau ymchwil a chasglu'r adnoddau sydd eu hangen, i redeg y gwaith maes, arddangos a chyhoeddi. Ar y safle, fel rheol rhennir fy amser rhwng arwain y tîm, adnabod canfyddiadau a nodweddion, a'r hyn yr wyf yn ei fwynhau fwyaf oll, sef cloddio! Gan fod y tymhorau cloddio yn eu tro bellach wedi cynhyrchu amrywiaeth cyfoethog o dystiolaeth, yr wyf yn awr yn cymharu hyn â gwybodaeth sydd ar gael ar safleoedd cydoesol."

Mark
Mark

Mark Lodwick - arolygydd ffosydd

"Mae gwaith ar y cloddiadau yn mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn, ac nid yn unig pan rydym ni ar y safle. Eleni rydym wedi cael trefn ar y miloedd o gyfesurynnau a gofnodwyd wrth dirfesuro'r safle a lleoli'r darganfyddiadau. Erbyn hyn rdym wedi paratoi cynllun diwygiedig o'r cae ac arno gyfuchlinau manwl a dosbarthiad y darganfyddiadau."

Mark
Evan

Evan Chapman - gouchwyliwr y darganfyddiadau

'Yn ystod 2000 roeddwn yn oruchwyliwr cloddiad ffos, ond rydw i wedi newid fy ngwaith eleni gan gymryd lle Heather Jackson fel goruchwyliwr y darganfyddiadau. Mae'n swydd rydw i eisoes yn gyfarwydd â hi, gan mai fi oedd goruchwyliwr darganfyddiadau'r safle rhwng 1995 a 1999.'

Evan
Brian

Brian - goruchwyliwr y cloddiad ffos

Nid yw Brian yn aelod llawn amser o staff yr amgueddfa ac ni fydd yn ymuno â'r tîm hyd nes bod y gloddfa yn dechrau - dyna pam rydym wedi ysgrifennu'r darn hwn ar ei ran.

Mae Brian yn archeolegydd profiadol iawn sydd wedi gweithio yn Llanbedr-goch dros nifer o flynyddoedd. Pan nad yw e'n cloddio, mae'n treulio llawer o'i amser yn 'Noddfa'r Mwncïod' yng Nghernyw sy'n helpu i drefnu ac ariannu ailgynefino mwncïod gwlanog caeth a'r rheini, a aned yn y gwyllt, a gymerwyd oddi ar eu perchenogion.

Mae angen llawer mwy na'r pedwar hyn i wneud i'r cynllun cloddio redeg yn llyfn. Bob blwyddyn, mae'r prosiect yn cael llawer o gefnogaeth gan y tirfeddiannwr, a'r ddau ddarganfyddwr a gafodd hyd i'r safle, Archie Gillespie a Pete Corbett. Mae yna syrfëwr safle hefyd, sy'n gweithio ar y cynlluniau ar gyfer y safle, yn ogystal â chriw o fyfyrwyr o Brifysgolion Bangor a Chaerdydd a gwirfoddolwyr eraill.