Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Enillwch daith gweithgaredd natur!

Cadwch gofnodion wythnosol i gael cyfle i ennill taith gweithgaredd natur!

Yn cynnwys: Bws am ddim a diwrnod o weithgareddau natur dan arweiniad ar gyfer un dosbarth.

Bydd enillydd o dde Cymru yn ymweld â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru neu bydd enillydd o ogledd Cymru yn ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Edina yn trefnu teithiau lleol i ysgolion yn Lloegr a'r Alban. Ewch i www.edinatrust.org.uk.

I gael cyfle i ennill: Cofiwch anfon eich cofnodion tywydd wythnosol i’r wefan erbyn 29ain Mawrth. Byddwn yn cyhoeddi'r enillydd ar 22 Ebrill a caiff y trip ei gynnal ar 20 Mai 2012.

Bydd pob disgybl sy'n anfon eu cofnodion aton ni yn derbyn Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych a rhai eginblanhigion.

Gwelwch daith flwyddyn ddiwethaf.