Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Adnoddau strategol a masnachol


Byddwn ni'n defnyddio dulliau strategol a masnachol i ddatblygu a dyrannu adnoddau, er mwyn gosod sylfaen gref a chadarn i gyflawni ein Gweledigaeth ar gyfer y deng mlynedd nesaf a'r tu hwnt.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 7 – Adeiladu ein hadnoddau

» Nol i'r Map Gweledigaeth