Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Eiriolaeth effeithiolByddwn ni'n hyrwyddo cynaliadwyedd cyhoeddus, gwleidyddol ac ariannol er mwyn datblygu proffil Amgueddfa Cymru a gwella dealltwriaeth pobl am bwysigrwydd gwaith yr Amgueddfa. Ein nod yn hyn o beth fydd gosod sylfeini'r datblygiadau a fydd yn ein galluogi ni i fod yn Amgueddfa ddysg o safon ryngwladol.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 5 – Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth