Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Y Cyfryngau Newydd


Byddwn ni'n defnyddio atebion rhithwir a'r cyfryngau newydd er mwyn sicrhau bod gan Amgueddfa Cymru gwmpas lleol a rhyngwladol, a'n bod yn cynnig cyfleoedd dysgu newydd mewn amrywiaeth o ffyrdd a lleoliadau.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 3 – Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth