Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Cynnal a datblygu doniau, sgiliau proffesiynol a galluoedd


Byddwn ni'n cynnal ac yn ymestyn doniau, sgiliau proffesiynol a galluoedd craidd ein staff. Ni allwn ni gyflawni ein Gweledigaeth oni bai bod gan ein staff y sgiliau a'r galluoedd cywir i wneud eu swyddi'n dda. Fel 'sefydliad sy'n dysgu', rydyn ni'n cofleidio ethos o welliant parhaus a byddwn ni'n parhau i fuddsoddi yn natblygiad ein staff.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 6 – Tyfu trwy ddysgu

» Nol i'r Map Gweledigaeth