Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Partneriaethau


Byddwn ni'n ehangu ein partneriaethau cymunedol, strategol ac ariannol er mwyn cyfoethogi cwmpas ein gwaith, datblygu ar hyd llwybrau dysgu newydd a chreu amgueddfeydd adnabyddus sy'n ennyn hyder fel canolfannau gwybodaeth ac arloesi ar draws y byd.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn: (oni nodir fel arall, caiff y rhain i gyd eu cyflawni dros oes y cynllun)

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 4 – Dysgu trwy rannu / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth