Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Casgliadau a gwaith ymchwil cyfoes a pherthnasolByddwn ni'n creu casgliadau ac yn gwneud gwaith ymchwil cyfoes a pherthnasol o safon ryngwladol. Rydyn ni wedi buddsoddi'n sylweddol (£4.2m) yn ein dulliau o ofalu am y casgliadau a'u hagor i'r cyhoedd dros y pedair blynedd diwethaf. Mae hyn wedi arwain at welliannau mawr. Byddwn ni'n mynd ati nawr i ganolbwyntio ar waith casglu ac ymchwil cyfoes.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 2 – Casgliadau Llewyrchus / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth