Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Cyfleu'r casgliadau trwy adrodd straeon perthnasol ac addysgiadolByddwn ni'n cyfleu ein casgliadau a'n hatgofion ni i gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac addysgiadol. Byddwn ni'n ceisio gwneud hyn trwy sicrhau ein bod ni'n defnyddio technegau dehongli arloesol a phwerus a mannau hyblyg, croesawgar a phriodol ym mhob un o'n hamgueddfeydd. Yn hyn o beth, byddwn ni'n canolbwyntio ein hymdrechion ar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 1 – Creu Amgueddfeydd Byw / 3 – Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd / 4 – Dysgu trwy Rannu / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth