Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Bri rhyngwladol
Byddwn ni'n creu bri rhyngwladol

Fel Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae gan Amgueddfa Cymru ran hanfodol i'w chwarae wrth ddweud wrth Gymru am y byd ac wrth y byd am Gymru. Mae gennym ran annatod i'w chwarae wrth gynrychioli Cymru ar lwyfan ryngwladol.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Maes blaenoriaeth y Weledigaeth – 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth