Pam ddylech wneud Ewyllys?

Gwneud Ewyllys yw'r unig ffordd i ddarparu ar gyfer eich anwyliaid ar ôl i chi farw. Yn gyntaf, rhaid i chi sicrhau y bydd eich teulu a'ch ffrindiau'n derbyn yr hyn y byddech chi'n am iddynt ei gael. Wedyn, gallwch ystyried gadael cyfran o'ch ystad er mwyn ein cynorthwyo ni i gadw eich treftadaeth genedlaethol ar gyfer y dyfodol. Y ffordd orau o wneud Ewyllys yw drwy gysylltu â chyfreithiwr, ac ni ddylai hyn fod yn rhy gostus o gwbl.

Yn aml iawn yn ystod ein bywydau, rydym yn methu â bod mor hael ag y byddem yn dymuno bod wrth ein hoff elusennau oherwydd y cyfyngiadau ariannol sy'n anorfod. Bydd cymynrodd yn golygu bod eich cymorth yn parhau am byth, heb orfod talu treth. Gall gynorthwyo eich teulu hyd yn oed drwy ostwng unrhyw filiau treth etifeddiaeth a allai godi yn dilyn eich marwolaeth.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.