Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Teulu o amgueddfeydd o safon ryngwladol


Vision

Byddwn ni'n datblygu ein teulu o amgueddfeydd cenedlaethol o safon ryngwladol er mwyn ysbrydoli dysgu a chysylltu pobl â'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Ar ôl buddsoddi dros £40m yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, ac Amgueddfa Genedlaethol newydd sbon ar y Glannau yn Abertawe o dan ein Strategaeth Ddiwydiannol, ein bwriad nawr yw canolbwyntio ar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Byddwn ni'n gwrando ar yr adborth a gasglwyd trwy'r ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol a wnaed ar y Weledigaeth yng ngwanwyn 2005 yn hyn o beth.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 1 – Creu Amgueddfeydd Byw / 2 – Casgliadau Llewyrchus

» Nol i'r Map Gweledigaeth