Mae Map deinamig y Weledigaeth isod yn dangos ein blaenoriaethau dros raglen waith o dair blynedd (2013 – 2016). Trwy glicio ar bob un o'r deg amcan craidd mae'n bosibl gweld y mentrau strategol y byddwn yn eu cyflawni ynghyd â Strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru yr ydym yn helpu i'w darparu, a’r dystiolaeth y byddwn yn ei defnyddio i werthuso'n llwyddiant. Rydym wedi gwneud ambell ragdybiaeth o ran lefel ein hadnoddau wrth greu'r map hwn a bydd Map y Weledigaeth yn cael ei ddiweddaru bob hydref i adlewyrchu'n blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf.