Chwarelwyr wrth eu gwaith – sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau Amgueddfa Lechi Cymru

[delwedd: Chwarelwyr wrth eu gwaith]

Pob dydd mae amrywiaeth o deithiau, sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau ar gael yn Amgueddfa Lechi Cymru sy'n rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel.

Mae'r crefftwyr yn hollti llechi gan arddangos sgiliau a chrefftwaith cenedlaethau o chwarelwyr. Rhyfeddwch wrth y grefft drawiadol o hollti a naddu llechi wrth fod un o'n crefftwyr profiadol yn hollti'r llechen o flaen eich llygaid.

Hefyd bydd ein crefftwyr yn creu gweithiau celf o'r llechi, gan gynnwys cylchoedd, calonnau, fframiau llun a ffaniau cywrain o lechi.

Cewch eich cyflwyno i UNA, ein hinjan Hunslet, neu edrychwch ar ein gof yn creu dreigiau o haearn gyr a thrafod ei grefft.

[delwedd: Chwarelwyr wrth eu gwaith]

Mae dros 2,000 o batrymau pren yng nghasgliad yr Amgueddfa.

Gallai'r gwneuthurwyr patrymau gynhyrchu patrwm am unrhyw wrthrych metel oedd ei angen gan y gweithdai - cogiau, rhannau injans stêm, hyd yn oed y gloch cloc uwch y drws i'r gweithdai.

Mewn project hirdymor mae'r holl batrymau'n cael eu glanhau a'u catalogio a derbyniant bob gofal. Gallwch ddysgu mwy oddi wrth ein Curadur yn y sesiynau arbennig tu ôl i'r llenni yn y llofft batrwm.

[delwedd: Chwarelwyr wrth eu gwaith]

Gall ein saer coed eich cymryd ar daith hanner awr i weld y lôn goed ac esbonio pa môr bwysig oedd pren i waith y chwarel. Hefyd gallwch weld yr unig inclein cludo llechi ym Mhrydain ar waith yn ystod ein sesiynau arddangos yr Inclein Vivian.

Gallwch gael golwg dda ar safle'r Amgueddfa ar daith Chwarel Vivian sy'n daith mewn cwmni i inclein chwarel Vivian gerllaw a'r cyffiniau.

Am fwy o fanylion ar ddyddiadau ac archebion, gwelwch Digwyddiadau, neu cysylltwch â'r Amgueddfa.

Gwybodaeth

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Ffôn:
(029) 2057 3700

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.