Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Chwarelwyr wrth eu gwaith – sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau Amgueddfa Lechi Cymru

Chwarelwyr wrth eu gwaith

Pob dydd mae amrywiaeth o deithiau, sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau ar gael yn Amgueddfa Lechi Cymru sy'n rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel.

Mae'r crefftwyr yn hollti llechi gan arddangos sgiliau a chrefftwaith cenedlaethau o chwarelwyr. Rhyfeddwch wrth y grefft drawiadol o hollti a naddu llechi wrth fod un o'n crefftwyr profiadol yn hollti'r llechen o flaen eich llygaid.

Hefyd bydd ein crefftwyr yn creu gweithiau celf o'r llechi, gan gynnwys cylchoedd, calonnau, fframiau llun a ffaniau cywrain o lechi.

Cewch eich cyflwyno i UNA, ein hinjan Hunslet, neu edrychwch ar ein gof yn creu dreigiau o haearn gyr a thrafod ei grefft.

Chwarelwyr wrth eu gwaith

Mae dros 2,000 o batrymau pren yng nghasgliad yr Amgueddfa.

Gallai'r gwneuthurwyr patrymau gynhyrchu patrwm am unrhyw wrthrych metel oedd ei angen gan y gweithdai - cogiau, rhannau injans stêm, hyd yn oed y gloch cloc uwch y drws i'r gweithdai.

Mewn project hirdymor mae'r holl batrymau'n cael eu glanhau a'u catalogio a derbyniant bob gofal. Gallwch ddysgu mwy oddi wrth ein Curadur yn y sesiynau arbennig tu ôl i'r llenni yn y llofft batrwm.

Chwarelwyr wrth eu gwaith

Gall ein saer coed eich cymryd ar daith hanner awr i weld y lôn goed ac esbonio pa môr bwysig oedd pren i waith y chwarel. Hefyd gallwch weld yr unig inclein cludo llechi ym Mhrydain ar waith yn ystod ein sesiynau arddangos yr Inclein Vivian.

Gallwch gael golwg dda ar safle'r Amgueddfa ar daith Chwarel Vivian sy'n daith mewn cwmni i inclein chwarel Vivian gerllaw a'r cyffiniau.

Am fwy o fanylion ar ddyddiadau ac archebion, gwelwch Digwyddiadau, neu cysylltwch â'r Amgueddfa.