Gardd Rufeinig Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gardd Rufeinig

Mwynhewch olygfeydd, synau ac arogleuon ein Gardd Rufeinig brydferth.

Dywed ysgrifenwyr hynafol, ac olion hadau a phaill wrthym pa blanhigion roedd y Rhufeiniaid yn eu tyfu, tra bod ymchwil a thystiolaeth archeolegol yn dangos i ni sut oedd eu gerddi’n cael eu gosod.

Roedd y Rhufeiniaid yn plannu ffrwythau, llysiau a pherlysiau ar gyfer bwyd a moddion, a defnyddiwyd nifer o blanhigion a blodau mewn defodau crefyddol.

Daethant â chynlluniau eu gerddi gyda nhw yn 43 OC, ond cyfyngodd yr hinsawdd ar yr amrywiaeth o blanhigion a allai ffynnu.

Gardd Rufeinig

Dewch atom ni i weld sut gallai gardd Rufeinig ym Mhrydain fod wedi edrych, gyda pherthi, llawrwydd a gwinwydd yn dringo’r tricliniwm - ardal fwyta awyr agored, fel ein patios, celfi gardd a’n gasebos ni heddiw.

Efallai wnewch chi synnu o wybod mai’r Rhufeiniaid ddaeth â nifer o’r planhigion sydd yn ein gardd i Brydain. Mae rhai ohonynt yn adnabyddus, eraill yn anghyffredin, ac ambell un all edrych yn gyfarwydd ond heb i ni eu cysylltu â’r Rhufeiniaid. Y Rhufeiniaid ddaeth â gerddi addurniadol i Brydain – mannau ar gyfer hamddena a mwynhau.

Gardd Rufeinig

Roedd y Rhufeiniaid ymysg y bobl gynharaf i ddefnyddio gerddi fel addurniadau. Ystyriwyd y gerddi’n ystafelloedd allanol - estyniad o’r tŷ - yn union fel nifer o’n gerddi ni heddiw. Y lle perffaith i ddiddanu gwesteion, ymlacio a dadflino.

Rydym yn dal i ddefnyddio technegau garddio a garddwriaethol a sefydlodd y Rhufeiniaid 2,000 o flynyddoedd yn ôl, o droi’r pridd yn yr hydref a chymysgu compost i hofio gwelyau a hau hadau yn y gwanwyn.

Dewch draw i weld drosoch eich hun. Efallai y cewch chi syniadau gwych ar gyfer eich gardd eich hun.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.