Pobl, Cymunedau a Bywydau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Oriel warws

Hanes cymdeithasol diwydiant Cymru

Ymgollwch yn hanes diwydiannol a morol Cymru sydd mor gyfareddol yn oriel y warws.

Dewch i weld sut roedd diwydiant yn effeithio ar y ffordd roeddem ni'n byw - yn unigolion, grwpiau neu sefydliadau - ac agorwch eich llygaid i raddfa treftadaeth forol Cymru.

Mae delweddau, ffilm, geiriau a thystiolaeth lafar yn bywiogi hanes cymdeithasol ac effaith ein gorffennol diwydiannol.

Oriel warws

Myfyriwch ar arddangosiadau traddodiadol o wrthrychau eiconig a chwarae gyda'r dechnoleg synhwyraidd ddiweddaraf sy'n ymateb i ystumiau dwylo am brofiad rhyngweithiol iawn.Archwiliwch y dirwedd ddiwydiannol â map fideo panoramig neu dysgwch am fywydau go iawn o'r gorffennol drwy fapiau digidol o hen strydoedd y gellir eu hadnabod heddiw.

Dewch o hyd i'r egni y tu ôl i'r diwydiant ac olrheiniwch rym y môr gyda llinell amser fideo sy'n mapio hanes traddodiad morol Cymru. Rhyfeddwch at gyflawnwyr y genedl megis Aneurin Bevan, Richard Trevithick a David Lloyd George, neu Gareth Edwards a Tanni Grey-Thompson.

Oriel warws

Darganfyddwch wreiddiau ein sefydliadau a'n cymunedau mwyaf poblogaidd a dylanwadol – o’r undebau llafur, Cymdeithas y Glowyr, Gwasanaeth Iechyd Gwladol i Seiri Rhyddion, Urdd y Fforestwyr a Merched y Wawr.

Mae'r warws yn trosglwyddo'r awenau i chi. Rhwydd hynt i chi balu'n ddwfn am wybodaeth yn yr arddangosfeydd a'r arddangosiadau.

Mae ein pwyslais ar haenau a chyfuno dehongliadau hen a newydd yn meddwl bod sawl ffordd o fwynhau ein casgliadau gwych.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.