Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Ennillwyr 2008-2009

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun cennyn pedr a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau i'r bobl a gyflwynodd y darluniau gorau:

Gwobr 1af: Pafiliwn Gloÿnnod Byw.
2il a 3ydd Gwobr: Tŵr Buwch Goch Gota a Phryfaid

1st:

2nd:

3rd:

CYNTAF!
Emily Free - 9 oed
Ysgol Gynradd Williamstown
AIL!
Ashleigh Kite - 9 oed
Ysgol Nant y Coed
TRYDYDD!
Lucy McCarthy - 7 oed
Ysgol Gynradd Newton

Goreuon y Gweddill:

Alisha Dennis
Ffion Roberts
Ysgol Nant y Coed
Holley Adams
Ysgol Gynradd Williamstown
Jacob Atherton
Ysgol Gynradd Newton
Lewis Butt
Ysgol Gynradd Williamstown
Sion R
Ysgol Gynradd Williamstown
Tia Kidner
Ysgol Gynradd Williamstown