Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   >   > 
English

Bylbiau Dirgel

Bob blwyddyn rhoddir ychydig o fylbiau dirgel i ysgolion i'w plannu a'u hastudio.

Dylai pob ysgol gadw llygad barcud ar eu bylbiau dirgel i'w gweld yn agor. Pan fydd y planhigion yn blodeuo, cofnodwch hynny ar y blog blodau a dywedwch wrth Athro'r Ardd pa fath o flodau ydyn nhw yn eich barn chi.