Canllawiau Mynediad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

Sain Gwrando ar fersiwn sain (1.4mb, MP3)

Symudedd

 • Mae mannau parcio penodedig ar gyfer pobl â Bathodynnau Glas y tu ôl i'r Maes Parcio i Ymwelwyr, gyda hygyrchedd o Rodfa'r Amgueddfa. Mae pobl â Bathodynnau Glas yn gallu parcio am ddim - ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae llwybr gwastad i'r Maes Parcio i Ymwelwyr ac yn ôl drwy Blas y Parc a Rhodfa'r Amgueddfa. Mae mannau parcio sy'n benodedig anabl o flaen yr Amgueddfa hefyd ar Heol Gerddi'r Orsedd.
 • Mae mynediad i'r Amgueddfa ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn a theuluoedd â phramiau ar gael drwy lifft gwydr rydych yn gweithredu eich hun i'r dde o risiau blaen yr Amgueddfa. Os nad yw'r lifft yn gweithio mae ffordd arall i mewn wrth giât i'r chwith o risiau'r Amgueddfa drwy wasgu botwm y system siarad i gael cymorth.
 • Mae modd cyrraedd yr holl orielau mewn cadair olwyn. Gallwch chi fynd i'r rhan fwyaf o'r orielau ar eich pen eich hun, ond mae rhaid i Gynorthwyydd Amgueddfa weithio lifftiau mewn rhai orielau am resymau diogelwch. Mae arwyddion sy'n nodi ble mae pob lifft a sut mae'n gweithio. Bydd aelod o staff wrth law i'ch helpu chi.
 • Mae pedair cadair olwyn a chwe ffon eistedd ar gael i'w benthyg o'r ddesg wybodaeth ond i chi ofyn. Y cyntaf i'r felin gaiff falu.
 • Mae amrywiaeth o seddi ar gael drwy'r Amgueddfa.
 • Cofiwch fod lefel y llawr yn anwastad drwy'r arddangosfa Esblygiad Cymru ac mewn rhai o orielau Hanes Natur, felly byddwch yn ofalus yn y llefydd hyn.
 • Mae platfform gwylio yn Narlithfa Reardon Smith gyda chwe lle penodol ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Mae mynediad i'r Ddarlithfa o gefn y Maes Parcio i Ymwelwyr neu drwy lwybr gwastad o Blas y Parc.

Pobl â nam ar eu golwg

 • Mae sylwebaeth yn cyd-fynd â'r arddangosion gweledol yn oriel Esblygiad Cymru, Hanes Natur a Dyn a'r Amgylchedd.
 • Mae lefelau gofal isel yn rhai o'r orielau gwyddoniaeth natur ond mae'r llwybrau, paneli testun ac arddangosion wedi cael eu goleuo'n glir.
 • Mae llwybr cyffwrdd ar gael yn orielau Hanes Natur.
 • Mae'r holl ddeunydd marchnata Amgueddfa Cymru ar gael mewn print bras. Ffoniwch (029) 20 573 171.
 • Mae teithiau tywys i grwpiau ar gael gydag Arwyddeg Prydain - ffoniwch (029) 20 573 325.
 • Mae peth o'n deunydd marchnata ar gael ar CD. Ffoniwch (029) 20 573 171.

Pobl â nam ar eu clyw

 • Mae dolen sain ar gael yn oriel Esblygiad Cymru, wrth y ddesg wybodaeth, ac wrth gownter y siop, y bwyty a'r siop goffi ac yn Theatr Reardon Smith. Mae dolen sain symudol ar gael i'w defnyddio yn y stafelloedd cyfarfod ac addysg.
 • Mae gan y rhan fwyaf o'r orielau ac arddangosion ddeunydd ysgrifenedig o safon uchel i gyd-fynd â'r casgliadau.
 • Mae teithiau tywys i grwpiau ar gael gydag Arwyddeg Prydain . I archebu: rhiannon.jones@magueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 20 573 325.

Cŵn

 • Dim ond cŵn cymorth a gaiff ddod ar y safle.
 • Mae dŵr yfed ar gael ym mwyty Icons a'r siop goffi ond i chi ofyn.
 • Rhaid i gŵn adael y safle i wneud eu busnes a bydd staff wrth law i gynnig lleoliad addas.

Cyfleusterau

 • Mae'r siop, y siop goffi a bwyty Oriel yn hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn.
 • Mae toiledau hygyrch ym mwyty Oriel.
 • Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael ym mwyty Oriel.

Am resymau hanesyddol, nid yw llawer o'n hamgueddfeydd yn llwyr hygyrch i bob un o'n hymwelwyr. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych awgrymiadau a allai ein helpu, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at:

Mark Richards,
Cyfarwyddwr Gweithredu,
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

E-bostio Mark Richards.

Gwybodaeth

Map

Parc Cathays, Caerdydd
Ar agor 10am–5pm Mawrth–Sul (Orielau yn cau am 4:45pm)

Ffôn:
(029) 2057 3000

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.