Rydych chi yn:  >   > 

Y mwyaf Cymreig o ddiwydiannau Cymru Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Llechi Cymru
Plac rhod dd?r , gan Art Patnaude
Caffi'r Ffowntan
National Slate Museum
Fron Haul - Tai'r Chwarelwyr

Caewyd Chwarel Dinorwig ym 1969. Nid saernïo wagenni a bwrw cledrau sydd yma heddiw ond adrodd hanes arbennig iawn: stori'r diwydiant llechi yng Nghymru.

Lleolir Amgueddfa Llechi Cymru yng ngweithdai Fictoraidd hen chwarel Dinorwig, yng nghysgod Mynydd Elidir.

Yma, gallwch deithio nôl i weld gorffennol diwydiant a ffordd o fyw sydd bellach yn rhan annatod o hunaniaeth Cymru.

Mae’r Gweithdai ac Adeiladau wedi eu gynllunio fel petai'r chwarelwyr a'r peirianwyr newydd roi eu hoffer ar y bar a chychwyn am adref, ac mae’r amrywiaeth o Sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau yn cynnwys hollti llechi, yn rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel.

Dewch i glywed hanes cyffrous y Stori Llechi sy’n cynnwys digwyddiadau nodedig, fel anghydfod diwydiannol, ar y naill law, a manylion bach bywyd bob dydd ar y llall.

Mae Fron Haul yn ail-greu gwahanol gyfnodau yn hanes y diwydiant llechi ar safle yr amgueddfa. Streiciau a dioddef, crefftwaith a chymuned: dyma ddramâu bywydau pobl go iawn.

Ail-lawnsiwyd Amgueddfa Lechi Cymru yn sgîl grant loteri o £1.6 miliwn. Mae'r grant wedi rhoi einioes newydd i dreftadaeth diwydiant llechi gogledd Cymru.

Nawr, oherwydd y dehongliad llawn dychymyg, gall y miloedd o ymwelwyr i Eryri ddeall a mwynhau olion arbennig y diwydiant llechi.

Mae grant y loteri wedi caniatau inni greu atyniadau a chyfleusterau sy'n cynnig diwrnod i'r brenin yn ardal goediog hyfryd Parc Gwledig Padarn.

Mae Amgueddfa Lechi Cymru’n cynnig diwrnod llawn addysg a hwyl mewn tirwedd trawiadol o brydferth ar lannau Llyn Padarn, ger pen taith Rheilffordd Llyn Llanberis.

Agorodd yr Amgueddfa yn wreiddiol i’r cyhoedd ym 1972. Cyflogwyd nifer o chwarelwyr a pheirianwyr gwreiddiol y safle i gyflwyno’u crefft, ac fe gasglwyd offer o chwareli Cymreig eraill.

Yn ddiweddar, adferwyd inclein y chwarel i’w gogoniant blaenorol ac ail-agorodd yr Amgueddfa ym 1999 gyda nodweddion ac adnoddau newydd.

Yn 2005, enillodd Amgueddfa Lechi Cymru wobr glodfawr 'Ymdeimlad o Le' Bwrdd Twristiaeth Cymru.

Gweld ein digwyddiadau yn Amgueddfa Llechi Cymru

Gwybodaeth

Map

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Ffôn:
(029) 2057 3700

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.