Gwir Brofiad Dan Ddaear Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Teithiau dan ddaear yn Ionawr

Bydd y teithiau dan ddaear yn cael eu cynnal ar 3, 4, 10, 11, 17, 18 a'r 31 o fis Ionawr.

Oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Fe fyddwn ni ar agor fel arfer yn ystod rhan fwyaf o gyfnod y gwyliau, ond byddwn ar gau: 24 - 26, Rhagfyr, 1 Ionawr, 2 a 3 Chwefror.

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru!

Big Pit
Uchafbwyntiau
Taith
Arddangosfa

Pwll glo go iawn yw Big Pit, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

Gyda chyfleusterau i addysgu a diddanu pobl o bob oedran, mae Big Pit yn cynnig diwrnod cyffrous ac addysgiadol i'r teulu cyfan.

Mwynhewch daith aml-gyfrwng gyffrous o gwmpas pwll glo modern gyda rhith-löwr yn Orielau Glofaol, arddangosfeydd yn y Baddonau Pen Pwll ac Adeiladau lofa hanesyddol sydd ar agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Hyn oll, a'r Taith dan ddaear fyd-enwog. Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn i weld sut beth oedd bywyd i'r miloedd o ddynion oedd yn gweithio yn y pyllau glo.

Daeth Big Pit yn rhan o Amgueddfa Cymru ar 1 Chwefror 2001. Wedi ailddatblygu mawr, ail-agorodd yn 2004, ac yn syth enillodd Wobr Gulbenkian fel Amgueddfa'r Flwyddyn.

Troes yr ailddatblygu nodweddion gwreiddiol, fel baddondai'r pwll, yn arddangosfeydd newydd sydd yn chwythu anadl einioes i fywyd y lofa. Er hynny, mae'n debyg mai ei nodwedd enwocaf o hyd yw'r daith yng nghwmni cyn-löwr 90 metr i grombil y ddaear.

Saif Big Pit fry ar rosydd grugog Blaenafon. Mae'r Amgueddfa Genedlaethol arobryn hon wedi cadw sawl nodwedd o'i bywyd blaenorol fel pwll glo. Heddiw, mae'r twneli a'r adeiladau lle arferid clywed seiniau'r glowyr wrth eu gwaith yn llawn synau camau a chleber ymwelwyr o bob cwr o'r byd.

Lleolir yr Amgueddfa yn nhirwedd ddiwydiannol unigryw, a ddyfarnwyd yn Safle Treftadaeth Byd gan UNESCO ym 2000 i gydnabod pwysigrwydd ei chyfraniad rhyngwladol i'r broses ddiwydiannu trwy gynhyrchu haearn a glo. 

Mae gan Big Pit statws anchor point ar yr European Route of Industrial Heritage. Mae'r llwybr yn cynnwys 850 o safleoedd dros 32 o wledydd ac mae'n ffordd wych o ddysgu mwy am hanes diwydiannol amrywiol ar draws y cyfandir.

Mae Big Pit yn atgof byw o'r diwydiant glo yng Nghymru a'r bobl a'r gymdeithas a grëwyd yn ei sgil.

Gweld ein Digwyddiadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gwybodaeth

Map

Blaenafon, Torfaen

Ar agor pob dydd 9.30am-4.30pm. Mynediad olaf 3.30pm. Teithiau dan ddaear 10am-3pm.

Ffôn:  0300 111 2 333 (cost galw safonol)

Parcio ceir: £3 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.